Scientific disciplines / Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Filter
Page of  8 (72 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Analiza czynnikowa struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji w Polsce (RB-1995-38)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Metody upraszczania modeli oraz zastosowanie modeli uproszczonych w problemach podejmowania decyzji w zagadnieniach gier nie kooperacyjnych * Reduction of Linear Continuous-Time Multivariable Systems by Matching First- and Second-Order Information (RB-1994-10-01)

Lech Kruś, Piotr Bronisz, Wiesław Krajewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Opracowanie danych statystycznych z okresu 1995-2000 dla potrzeb scenariusza symulacji i kalibracji modelu SEMP. (RB-2000-30)

Jan Gadomski, Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, Hanna Pietkiewicz-Sałdan, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Metody upraszczania modeli oraz zastosowanie modeli uproszczonych w problemach podejmowania decyzji w zagadnieniach gier nie kooperacyjnych * Properties of the model reduction techniques retaining the first - and the second-order information (RB-1994-10-02)

Lech Kruś, Piotr Bronisz, Wiesław Krajewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Zarządzanie kapitałem w okresie długoterminowym, czyli o pewnej metodzie zarządzania ryzykiem (RB-1999-79-02)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Aproksymacja modeli dynamicznych oraz wykorzystanie modeli uproszczonych w zadaniach podejmowania decyzji * Practical aspects of interest rates forecasting via kalman filtering and impulse response grammian (RB-1997-87-03)

Hanna Bury, Wiesław Krajewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Aproksymacja modeli dynamicznych oraz wykorzystanie modeli uproszczonych w zadaniach podejmowania decyzji * A note on the modelling in the case oft the conflicting objectives (RB-1997-87-02)

Wiesław Krajewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Budget policy in the transition economy.Simulations using dynamic model of polish economy (RB-1996-86)

Janusz Babarowski, Jan Gadomski, Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, Irena Woroniecka-Leciejewicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się z zobowiązań finansowych (RB-1999-79-03)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Page of  8 (72 results)
Results on page