REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/51158

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/51158

Resource type: book

Modelling of economic transition phenomena

View

Resource metadata

Title Modelling of economic transition phenomena
Persons Cocreators: Jan Wojciech Owsiński (Editor), Zbigniew Tadeusz Nahorski (Editor), Roman Włodzimierz Kulikowski (Editor)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Publikacje zamieszczone w książce koncentrują się wokół zagadnienia rozwoju ekonomicznego oraz formalnych i ilościowych narzędzi analizy, modelowania i projektowania struktur i procesów zachodzących w okresie transformacji ustrojowej. Zostały napisane przez uznanych badaczy. Prezentują one przegląd różnego rodzaju takich narzędzi oraz ich zastosowań. Książka jest adresowana do szerokiego środowiska badaczy i ekonomistów, specjalistów od badań operacyjnych, badań systemowych oraz tych, którzy zajmują się ilościowymi metodami w zarządzaniu. (Polish)
Description in another language: The papers published in this volume centre around the development and use of formal and quantitative tools for the analysis, modelling and design of the structures and processes relevant for the period of systemic transformation, not necessarily only in the post-communist part of the world. Written by renowned researchers they constitute a good representation of the various kinds of such tools and their diverse domains of application. The paper represent a stream of research work addressed to a broad community of scholars - economists, operations research specialists, systems analysts, as well as those working on the quantitative methods in management. (English)
Keywords "economy in transition"@en, "economic transformation"@en, "transformacja gospodarki"@pl, "European integration"@en, "macroeconomic"@en, "Badania operacyjne"@pl, "Rozwój ekonomiczny"@pl, "analiza ilościowa"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Warsaw
Publisher: University of Information Technology and Management
Time of publication: 2001
Number of pages: 303
ISBN: 8388311387
Resource language: English
Location: Warszawa
Identifiers: ISBN: 8388311387
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 10-09-2019
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Modelling of economic transition phenomena. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

A dynamic model of polish economy in transition

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

MODEST 2002 - Transition & transformation - problems and models

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more