REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/66884

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/66884

Resource type: dataset, database

Moment dipolowy molekuł w ograniczeniu przestrzennym - Gaussian

View

Resource metadata

Title Moment dipolowy molekuł w ograniczeniu przestrzennym - Gaussian
Persons Authors: Paweł Lipkowski
Cocreators: Justyna Kozłowska (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Prezentowana baza danych zawiera pliki wejściowe do programu Gaussian umożliwiające obliczenia momentu dipolowego cząsteczki HCl w ograniczeniu przestrzennym, reprezentowanym przez nanorurki węglowe o malejącej średnicy, za pomocą zestawu 37 funkcjonałów DFT . (Polish)
Keywords "metody obliczeniowe DFT"@pl, "chemia obliczeniowa"@pl, "chemia kwantowa"@pl, "nanorurka węglowa"@pl, "ograniczenie przestrzenne"@pl, "moment dipolowy"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Number of data records: 112
Software used: Gaussian
Resource language: notapplicable
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Paweł Lipkowski
Availability date: 18-02-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Paweł Lipkowski. Moment dipolowy molekuł w ograniczeniu przestrzennym - Gaussian. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Naturalne orbitale wiązań - opis metody NBO z przykładami

Piotr Wojciechowski, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

Indukowane oddziaływaniem właściwości elektryczne w próżni – Gaussian

Agnieszka Roztoczyńska, Justyna Kozłowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk chemicznych (2011)

Obliczanie energii oddziaływania przy użyciu pakietu Gaussian

Paweł Lipkowski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk chemicznych (2011)

Parametry strukturalne molekuł w ograniczeniu przestrzennym

Paweł Lipkowski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

See more