REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76495

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76495

Resource type: article, chapter

Monografia "metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego" (RB-1996-56)

View

Resource metadata

Title Monografia "metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego" (RB-1996-56)
Persons Authors: Mirosław Bereziński, Dariusz W. Wagner
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy omówiono systemowość ekspertyzy oraz wybór ekspertów. Opisano zadania i organizację ekspertyzy. Przeanalizowano odpowiedzi ekspertów. Przedstawiono metodykę obróbki danych w grupowych zadaniach decyzyjnych dotyczących oceny względnej ważności kierunków rozwoju. (Polish)
Keywords "system"@pl, "metody eksperckie"@pl, "expert method"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1996-56
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1996
From page: 1
To page: 58
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 07-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Mirosław Bereziński, Dariusz W. Wagner. Monografia "metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego" (RB-1996-56). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Podstawy budowy inteligentnego systemu nad­zorowania narzędzi w obróbce skrawaniem

Zbigniew Smalec, Jerzy Sobiech, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wyznaczanie oceny grupowej metodą mediany Kemeny’ego (RB-1999-49)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Algorytmy heurystyczne wyznaczania mediany Kemeny`ego (RB-2000-44)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

See more