Years / 1996

Filter
Page of  17 (170 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Monografia:Metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego Rozdz.IV (RB-1996-55)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Estymacja objętości czynnych zbiorników przy zmiennych przepływach (RB-1996-41)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / ochrona środowiska (2011)

System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne: system komputerowy "Opole Cement": instrukcja użytkowania (RB-1996-62)

Wiesław Ciechanowicz, Piotr Holnicki, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Analiza czynnikowa i modelowanie struktury czasowej stóp procentowych oraz inflacji z długim horyzontem (RB-1996-48)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

System obsługi baz danych SNK — cz. II (rozwiązania dla sieci lokalnych i baz rozproszonych w sieciach globalnych). Uzyskane wyniki (opracowanie i oprogramowanie) (RB-1996-63-05)

Kazimierz Mańczak, Ryszard Budziński, Tomasz Szymankowski, Robert Więckowicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Systemy eksperckie i ich zastosowanie do rozwoju infrastruktury (RB-1996-77)

Joanna Malicka-Wąsowska, Piotr Staniewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Budget policy in the transition economy.Simulations using dynamic model of polish economy (RB-1996-86)

Janusz Babarowski, Jan Gadomski, Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, Irena Woroniecka-Leciejewicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Monografia metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego * Rozdział V (RB-1996-54)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Budget policy in the transition economy. Simulations using dynamic model of polish economy (RB-1996-29)

Jan Gadomski, Irena Woroniecka-Leciejewicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Monografia "metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego" (RB-1996-56)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Page of  17 (170 results)
Results on page