REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/54775

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/54775

Resource type: audio

Mroczna historia dawnej medycyny - rozmowa z Aleksandrą Wrześniewską z Koła Naukowego Antropologów Kostka

View

Resource metadata

Title Mroczna historia dawnej medycyny - rozmowa z Aleksandrą Wrześniewską z Koła Naukowego Antropologów Kostka
Persons Authors: Agnieszka Barbach
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Mroczna historia dawnej medycyny - rozmowa z Aleksandrą Wrześniewską z Koła Naukowego Antropologów Kostka na Uniwersytecie Wrocławskim.
Jak dawniej leczono, jak poznawano anatomię ludzkiego ciała, jakie były dawne praktyki medyczne, czego wynikiem były pandemie, jak dbano o higienę, jaką rolę w utrzymaniu zdrowego ciała pełniło ziołolecznictwo, a jaką upuszczanie krwi. (Polish)
Keywords "przerażenie"@pl, "makabreska"@pl, "Lekarze"@pl, "krew"@pl, "ziołolecznictwo"@pl, "medycyna eksperymentalna"@pl, "medycyna i ochrona zdrowia"@pl, "operacja"@pl, "pandemia"@pl, "wywiad (rozmowa)"@pl
Classification Resource type: audio
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o zdrowiu (2018)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Akademickie Radio LUZ
Creation time: 2021-01-20
Recording length: 00:13:10
Audio recording genre or style: radio programme
Resource language: Polish
Location: Wrocław
External links
License CC BY-SA-NC 4.0
Technical information Submitter: Anna Geryn
Availability date: 02-03-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Agnieszka Barbach. Mroczna historia dawnej medycyny - rozmowa z Aleksandrą Wrześniewską z Koła Naukowego Antropologów Kostka. [audio] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Brave Festival 2012. Reżyserka Izza Genini o kulturze Maroka oraz Afryki

Marta Grochecka, Monika Glińska, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina sztuk filmowych (2011)

Sprawozdania z posiedzeń towarzystw lekarskich. Towarzystwa lekarskie niemieckie

Stanisław Markiewicz, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Der preussische Physikus : Anleitung zum Physikatsexamen, zur Geschäftsführung der Medizinalbeamten und zur Sachverständigen-Thätigkeit der Aerzte. Bd. 2, Gerichtliche Medizin

Arthur Leppmann, Emanuel Roth, Isak Schlockow, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk medycznych (2011)

Prof. Maciej Leon Jakubowski (wspomnienie pośmiertne)

Jan Bączkiewicz, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Pamiętniki Wiktora Szokalskiego. [Cz. 18]

Wiktor Szokalski, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Sprawozdania z posiedzeń towarzystw lekarskich. Towarzystwa lekarskie niemieckie

Stanisław Markiewicz, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

See more