REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63599

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63599

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Alois Franz Schärli

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Alois Franz Schärli
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram W latach 1954-1957 studiował przedmioty podstawowe na Uniwersytecie we Fryburgu, następnie w latach 1957-1960 przedmioty kliniczne na Uniwersytecie w Bernie, gdzie otrzymał dyplom lekarza. Po dwuletniej pracy w Klinice Chirurgii Uniwersytetu w Bernie uzyskał stopień naukowy doktora medycyny w 1962 r. Habilitował się w 1970 r. uzyskując tytuł docenta prywatnego. W 1977 r. otrzymał tytuł profesora honorowego (odpowiednik polskiego prof. nadzwyczajnego) i w 1991 r. został profesorem tytularnym Uniwersytetu w Bernie. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Patologii Uniwersytetu w Bernie w 1961 r., następnie do roku 1966 specjalizował się w zakresie chirurgii dziecięcej w Klinice Chirurgii Dziecięcej. W latach 1967-1968 uzupełniał wykształcenie medyczne i specjalizację chirurgiczną w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Pittsburghu w USA i na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Szpitala Peter Bent Brigham w Bostonie. Po powrocie do Szwajcarii został pierwszym rezydentem Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Bernie, następnie w 1971 r. objął kierownictwo Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Kantonalnym Szpitalu Klinicznym w Lucernie. Zajmował się metodami leczenia wrodzonych niedrożności przełyku, był autorem pionierskich prac dotyczących zaburzeń rozwojowych i unerwienia odbytu i odbytnicy, aktywności motorycznej jelit oraz aktywności elektrycznej jelit oraz aktywności elektrycznej mięśni gładkich jelita grubego, zwłaszcza odbytu. Zajmował się ponadto leczeniem chirurgicznym wad wrodzonych w obrębie układu moczowego i schorzeń tego układu, chirurgią urazową, ortopedią chirurgiczną i neurologią dziecięcą. (Polish)
Description in another language: Between 1954 and 1957 he studied the basic subjects at the University of Fribourg, next he moved to Bern University, where, between 1957 and 1960 studied clinical subjects and obtained his medical degree. After working for two years at the Department of Surgery at Bern University he obtained his doctor of medicine degree in 1962. He got his post-doctoral degree as a private lecturer in 1970. In 1977 he got his associate professor title and then full professor at the University of Bern. He started his professional work in 1961 at the Institute of Pathology at the University of Bern, then untill 1966 he specialized in the field of pediatric surgery at the Department of Pediatric Surgery. Between 1967 and 1968 he completed his education at the Department of Pediatric Surgery at the University of Pittsburgh in the USA and at the Department of Pediatric Surgery of the Peter Bent Brigham Hospital in Boston. After returning to Switzerland, he became the first resident at the Pediatric Surgery Clinic in Bern. From 1971 he was the head of Pediatric Surgery Department of the Lucerne Cantonal Hospital. His scope of interest covered esophageal atresia, he was an author of pioneering works on the developmental disorders and the anus and rectum innervation, peristalsis and gastrointestinal electrical activity. He worked on the surgical treatment of the congenital abnormalities of the urinary tract and other diseases, the traumatology, orthopaedics and the pediatric neurology. (English)
Keywords "Surgery"@en, "Chirurgia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Alois Franz Schärli
Graduation specialty: medycyna, chirurgia dziecięca
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1995
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Alois Franz Schärli
  Title: Kinderchirurgisches Lehrbuch für Krankenschwestern
  Year of publication: 1989

 • Authors: Alois Franz Schärli
  Title: Angeborene Missbildungen des Rektums und Anus
  Year of publication: 1971

 • Authors: Alois Franz Schärli
  Title: Kinderchirurgie im Alltag
  Year of publication: 1981

 • Authors: Alois Franz Schärli
  Cocreators: Jan-Olaf Gebbers
  Title: Proktologie im Kindesalter für Praxis und Klinik : Pathogenese - Diagnostik - Therapie
  Year of publication: 1990

 • Authors: Alois Franz Schärli
  Title: Die Chirurgie der primären Harnstauungsniere : Ergebnisse der letzten 20 Jahre
  Title of source document: Helvetica Chirurgica Acta
  Numbering (annual, number, issue, part): 1964; 31(3)

 • Authors: Alois Franz Schärli
  Cocreators: William B. Kiesewetter, William K. Sieber
  Title: Hypertrophic pyloric stenosis at the children's hospital of Pittsburgh from 1912 to 1967. A critical review of current problems and complications
  Title of source document: Journal of Pediatric Surgery
  Numbering (annual, number, issue, part): 1969; 4(1)

 • Authors: Alois Franz Schärli
  Cocreators: Marcel Bettex
  Title: Congenital choledochal cyst: Reconstruction of the normal anatomy
  Title of source document: Journal of Pediatric Surgery
  Numbering (annual, number, issue, part): 1968; 3(5)

 • Authors: Alois Franz Schärli
  Cocreators: Marcel Bettex, François Kuffer
  Title: Wesentliches über Kinderchirurgie
  Year of publication: 1975

 • Authors: Alois Franz Schärli
  Title: The history of colostomy in childhood
  Year of publication: 1986
Bibliographies
 • Authors: Prem Puri
  Title: In memoriam: Professor Alois F. Schärli
  Title of source document: Pediatric Surgery International
  Numbering (annual, number, issue, part): 2018; 34

 • Authors: M. Schwöbel
  Title: On the Occasion of the 70th Birthday of Prof. Dr. med. Dr. med. h. c. Alois F. Schärli
  Title of source document: European Journal of Pediatric Surgery
  Numbering (annual, number, issue, part): 2014; 14(4)
Activity Location: Lucerna
Unit name: Kantonalny Szpital Kliniczny w Lucernie - Klinika Chirurgii Dziecięcej
Studies Unit name: Uniwersytet w Bernie
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 14-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Alois Franz Schärli. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more