REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63595

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63595

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Eberhard Sonnabend

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Eberhard Sonnabend
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Studia stomatologiczne ukończył w 1950 r. w Getyndze, jednocześnie uzyskał stopień doktora medycyny dentystycznej. Ukończył również studia medyczne i uzyskał w 1960 r. habilitację na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Getyndze. Pracę zawodową rozpoczął w 1950 r. jako asystent w Katedrze Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Getyndze. Dwa lata później objął funkcję adiunkta Oddziału Chirurgicznego. Po uzyskaniu "venia legendi" objął funkcję kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium. Jego badania naukowe dotyczyły radiologii stomatologicznej, chorób przyzębia i endodoncji, opracował również wskazania do wykonywania zdjęć rentgenowskich, omówił zagadnienie dawki promieni rtg oraz modyfikację projekcji w wykonywaniu zdjęć śródustnych. (Polish)
Description in another language: He received his doctor of dental medicine degree in Göttingen in 1950. He graduated also from medical studies and in 1960 he got his habilitation at the Faculty of Medicine at the University of Göttingen. From 1950 he worked as an assistant professor at the Department of Conservative Dentistry at the University of Göttingen. Two years later he received the post of a lecturer at the Department of Surgery. After obtaining "venia legendi" he received chair at the Department of Conservative Dentistry at the Ludwig Maximilian University of Munich. His scientific research concerned around dental radiology, periodontal diseases and endodontics, he also developed instructions for taking x-rays, discussed the issue of x-ray dose and projection modification in taking intraoral pictures. (English)
Keywords "Dentistry"@en, "Stomatologia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Eberhard Sonnabend
Graduation specialty: medycyna dentystyczna
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1991
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Title: Das Röntgenbild in der zahnärztlichen Praxis
  Year of publication: 1958

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Cocreators: Christoph Benz
  Title: Radiologia stomatologiczna
  Year of publication: 1995

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Cocreators: Christoph Benz
  Title: Röntgentechnik und -verordnung
  Year of publication: 2006

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Title: Strahlenschutz in der zahnärztlichen Praxis
  Year of publication: 1989

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Title: Die Strahlenbelastung des Patienten bei Röntgenaufnahmen der Zähne
  Year of publication: 1960

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Title: Selbsthärtende Kunststoffe in der konservierenden Zahnheilkunde
  Year of publication: 1950

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Title: Die Dosis bei Röntgenaufnahmen in der Kieferorthopädie und ihre Bedeutung für die Indikationsstellung
  Title of source document: Fortschritte der Kieferorthopädie
  Numbering (annual, number, issue, part): 1976; 37(1)

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Cocreators: B. M. Briseno
  Title: The influence of different root canal instruments on root canal preparation: an in vitro study
  Title of source document: International Endodontic Journal
  Numbering (annual, number, issue, part): 1991; 24(1)

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Title: The role of x-ray films in diagnosis in operative dentistry
  Title of source document: Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift
  Numbering (annual, number, issue, part): 1990; 45(11)

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Cocreators: I. Gruber
  Title: Identifiability of the periodontium in panoramic radiographs
  Title of source document: Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift
  Numbering (annual, number, issue, part): 1989; 44(3)

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Title: Radiography in dental practice. To be used when indicated
  Title of source document: Zahnarztliche Mitteilungen
  Numbering (annual, number, issue, part): 1986; 76(18)

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Title: The tooth gap in the roentgenogram
  Title of source document: Zahnärztliche Welt
  Numbering (annual, number, issue, part): 1953; 8(12)

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Title: Radiation exposure and radiation protection in dentistry and stomatology
  Title of source document: Radiologe
  Numbering (annual, number, issue, part): 1966; 6(8)

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Title: Radiation injuries of the teeth and jaws
  Title of source document: Fortschritte der Kiefer- und Gesichts-Chirurgie
  Numbering (annual, number, issue, part): 1962; 8

 • Authors: Eberhard Sonnabend
  Title: Radiological diagnosis and control of apical resection
  Title of source document: Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift
  Numbering (annual, number, issue, part): 1966; 21(10)
Activity Location: Monachium
Unit name: Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium - Katedra Stomatologii Zachowawczej
Studies Unit name: Universitätsmedizin Göttingen
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 14-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Eberhard Sonnabend. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more