REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63556

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63556

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Florian Nowacki

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Florian Nowacki
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Zajmował się m.in.: organizacją i rozwojem lecznictwa urologicznego na Dolnym Śląsku, szkoleniem zawodowym w zakresie urologii lekarzy i personelu średniego, operacjami ran kłutych serca, równoczesnym częściowym wycięciem pęcherza moczowego i kątnicy i wszczepieniem moczowodu do dolnego kielicha jedynej nerki. (Polish)
Description in another language: He worked on the coordination and development of the urological treatment in the Lower Silesia, professional training in the urological field for physicians and middle-level medical personnel, simultaneous partial resection of urinary bladder and caecum and on the implantation of the ureter into the lower calyx of the renal pelvis of the only kidney. (English)
Keywords "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Florian Nowacki
Graduation specialty: chirurgia, urologia
Expert photo Licencja: Brak danych
Bibliografie
 • Authors: F. Nowacki
  Title: Zagadnienie kamicy dróg moczowych na materiale Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego i II Kliniki Chirurgicznej we Wrocławiu.
  Title of source document: „Polski Tygodnik Lekarski”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1951, nr 6, s. 52.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Doszczętne wycięcie pęcherza moczowego jako metoda z wyboru w leczeniu nawrotowych brodawczaków pęcherza moczowego.
  Title of source document: „Przegląd Lekarski”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1949, nr 5, s. 305.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Wczesne rozpoznanie raka w urologii.
  Title of source document: „Wiadomości Lekarskie”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1949, nr 1, s. 56.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: O znaczeniu przewlekłego zapalenia pęcherzyków nasiennych w patogenezie chorób układu kostno – stawowego.
  Title of source document: „Polski Przegląd Chirurgiczny”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1950, nr 22, s. 323.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Uwagi krytyczne o przeszczepieniu moczowodów do esicy sposobem Davalosa.
  Title of source document: „Urologia Polska”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1951, nr 1, s. 124.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Kamica dróg moczowych.
  Title of source document: „Pol. Tyg. Lek.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1951, nr 6, s. 1214.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Niezwykła wada rozwojowa układu moczowego.
  Title of source document: „Pol. Przeg. Chir.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1951, nr 23, s. 501.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Powikłania instrumentalnego leczenia kamicy moczowodów.
  Title of source document: „Pol. Przeg. Chir.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1951, 23, s. 501.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Trudności rozpoznawcze w gruźlicy nerek.
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1952, 3, s. 54.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: W sprawie zaopatrywania moczowodu po usunięciu gruźliczej nerki.
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1952, 3, s. 91.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Wady rozwojowe nerek jako przyczyna trudności rozpoznawczych schorzeń jamy brzusznej.
  Title of source document: „Pol. Tyg. Lek.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1953, 8, s. 126.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Zaklinowanie pętli Zeissa wraz z kamieniem w części przedpęcherzowej moczowodu.
  Title of source document: „Pol. Tyg. Lek.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1953, 8, s. 126.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Jak leczyć i zapobiegać kamicy dróg moczowych.
  Title of source document: „Gaz. Rob.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1953, 214, s. 1930.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Ocena metody Millina i metody Hryntschaka w leczeniu operacyjnym gruczolaka stercza na podstawie przypadków własnych.
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1954, 6, s. 114.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Dynamika moczowodów pod wpływem bodźców farmakodynamicznych i blokady nowokainowej w świetle elektroureterografii endoskopowej.
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1954, 4a i 5, s. 180.

 • Authors: J. Kaniak, F. Nowacki
  Title: Przyczynek do patogenezy i leczenia śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego (Ulcus Hunneri).
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1954, 6, s. 178.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Nadciśnienie tętnicze jako zagadnienie urologiczne.
  Title of source document: „Pol. Tyg. Lek.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1955, 11, s. 1497.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Przetoki pępkowo pęcherzowe w następstwie niezarośnięcia moczownika.
  Title of source document: „Pol. Przeg. Chir.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1955, 27, s. 327.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Trudności rozpoznawcze w przypadkach wodonercza na tle wad rozwojowych.
  Title of source document: „Pol. Tyg. Lek.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1955, 10, s. 1210.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Rany kłute serca.
  Title of source document: „Przeg. Lek.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1955, 11, s. 78.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Wartość hialuronidazy w leczeniu miejscowym kamieni nerkowych.
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1956, 8, s. 50.

 • Authors: F. Nowacki, J. Stolarczyk
  Title: Kamica moczowa i wyniki jej leczenia w Klinice Urologicznej AM we Wrocławiu.
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1956, 8, s. 102.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Uwagi na temat leczenia kamicy nerkowej.
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1956, 8, s. 132.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Wapnica nerkowa (nephrocalcinosis) jako wyraz uszkodzenia nerek i zaburzeń gospodarki fosforu i wapnia w ustroju.
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1956, 8, s. 20.

 • Authors: F. Nowacki, J. Stolarczyk
  Title: Przekład podręcznika J. Bedrny „Urologia Polska”.
  Year of publication: 1956

 • Authors: J. Berdna
  Title: Urologia dziecięca.
  Year of publication: 1956

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Zagadnienie raka narządów układu moczowo-płciowego w świetle współczesnej problematyki onkologicznej.
  Title of source document: „Pol. Tyg. Lek.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1957, 12, s. 198.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Uwagi w sprawie leczenia nowotworów nerek.
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1957, 11, s. 143.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Uwagi w sprawie leczenia przed- i pooperacyjnego promieniami Roentgena tzw. Guzów Wilmsa u dzieci.
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1958, 12, s. 65.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Przyczynek do zagadnienia wytwórczego leczenia zwężeń moczowodu (ureterocalicone-ostomia).
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1958, 12, s. 65.

 • Authors: F. Nowacki
  Title: Uwagi w dyskusji do II tematu programowego pt. „Urazy układu moczowego”.
  Year of publication: 1954
Biobibliografie
 • Authors: W. Dobrzęcki
  Title: Florian Nowacki,
  Title of source document: Uczeni wrocławscy
  Year of publication: 1980
  Numbering (annual, number, issue, part): T.1

 • Authors: B. Kuzaka, P. Kuzaka
  Title: Florian Nowacki Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Nota biograficzna.
  Title of source document: „Przegl. Lek.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 2014, 71 (5), s. 301–2.

 • Authors: - -
  Title: powstańcze biogramy - Florian Nowacki
  Database URL: https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/florian-nowacki,53774.html

 • Authors: J. Stolarczyk
  Title: Prof. dr wszechnauk lekarskich Florian Nowacki (1902-1957).
  Title of source document: „Urol. Pol.”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1992 T. 45, z. 1, s. 53-54.
  Database URL: http://www.www.urologiapolska.pl/artykul.php?2929

 • Authors: S. Wesołowski
  Title: Prof. Dr Med. Florian Nowacki.
  Title of source document: „Polski Tygodnik Lekarski”
  Numbering (annual, number, issue, part): 1958, 13(18), s. 688-9.
News
 • Miejscowość: Cieplice
  Unit name: Balneologiczny Ośrodek Naukowo-Leczniczy

 • Miejscowość: Wrocław
  Unit name: Oddział Chirurgiczno-Urologiczny (Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej) Szpitala Wszystkich Świętych

 • Miejscowość: Wrocław
  Unit name: II Katedra i Klinika Chirurgiczna Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej
Studia Unit name: Poznań
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 14-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Florian Nowacki. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Notka Biograficzna - Karl Sune Bergstrom

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław Kulczyński

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Pierre Mallet-Guy

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stefan Ślopek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more