REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63592

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63592

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Franciszek Kokot

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Franciszek Kokot
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1953 r. na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Tytuł kandydata nauk medycznych uzyskał w 1957 r., tytuł doktora habilitowanego w 1962 r., profesora nadzwyczajnego w 1969 r., a zwyczajnego w 1982 r. W 1983 r. został wybrany członkiem korespondentem PAN. Od 1953 r. pracował w III Klinice Chorób Wewnęytrznych w Bytomiu w Zakładzie Farmakologii. W marcu 1975 r. objął stanowisko kierownika Kliniki Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Kwalifikacje zawodowe uzupełniał podczas półrocznego stażu w Klinice Terapeutycznej w Genewie (1959-1960) i w St. Mary's Hospital w Londynie. Unowocześnił diagnostykę endokrynologiczną wprowadzając do rutynowych badań laboratoryjnych oznaczenie ACTH, prolaktyny, LH, FSH - hormonu wzrostu, wazopresyny, aktywności reninowej osocza, aldosteronu, insuliny, glukagonu, 25-OH-D, parathormonu, gastryny, kalcytoniny, testosteronu i estradiolu. (Polish)
Description in another language: He was granted his degree in medical science by the Faculty of Medicine at the Medical University of Silesia. From 1957 he served as senior assistant. In 1969 he became associate professor and in 1982 full professor. Since 1983 a corresponding member of Polish Academy of Science. In 1953 received appointment at III Clinic of Internal Diseases at the Institute of Pharmacology in Bytom. In 1975 he was appointed head of Clinic of Nephrology at the Medical University of Silesia in Katowice. He held a temporary position at Therapeutic Clinique in Geneva (1959-1960) and St Mary's Hospital in London.
He introduced tests of ACTH concentration, prolactin, LH and FSH growth hormone, vasopressin, plasma renin activity, aldosterone, insulin and glucagon levels into routine screening (English)
Keywords "Endocrinology"@en, "Endokrynologia"@pl, "Nephrology"@en, "Nefrologia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: students, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Franciszek Kokot
Graduation specialty: medycyna, nefrologia, endokrynologia
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1990
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Franciszek Kokot
  Title: Nerka jako narząd endokrynny
  Title of source document: Przegląd Urologiczny
  Numbering (annual, number, issue, part): 2008; 9(5)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Stefan Kokot
  Title: Interpretacja ważniejszych wyników badań biochemicznych surowicy krwi i moczu oraz płynu mózgowo-rdzeniowego
  Year of publication: 1996

 • Authors: Franciszek Kokot
  Title: Endocrine abnormalities associated with acute renal failure
  Year of publication: 1985

 • Authors: Franciszek Kokot
  Title: Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii
  Year of publication: 1976

 • Authors: Franciszek Kokot
  Title: Metody badań laboratoryjnych stosowanych w klinice
  Year of publication: 1969

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Rafał Ficek
  Title: Rola układu reninowo-angiotensynowo-aldosteronowego (RAA) w patogenezie nadciśnienia tętniczego
  Title of source document: Postępy Nauk Medycznych
  Numbering (annual, number, issue, part): 2002; 15(2/3)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Edward Franek, Lidia Hyla-Klekot
  Title: Hipokaliemia - wybrane praktyczne aspekty patogenetyczne i lecznicze
  Title of source document: Terapia
  Numbering (annual, number, issue, part): 2014; 22(3)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Lidia Hyla-Klekot, Marek Synder
  Title: Ocena wybranych parametrów gospodarki wapniowo-fosforanowej u dzieci z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną.
  Title of source document: Ortop. Traumatol. Rehabil.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2019: 21(4)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Title: Suplementacja witaminy D i wapnia.
  Title of source document: Medycyna Praktyczna
  Numbering (annual, number, issue, part): 2016; (1)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Lidia Hyla-Klekot
  Title: ldosteron - stan wiedzy po 61 latach od chwili jego wykrycia
  Title of source document: Terapia
  Numbering (annual, number, issue, part): 2014: 22(6)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Lidia Hyla-Klekot
  Title: Co powinien wiedzieć nefrolog o torbielowatości nerek w 2009 roku
  Title of source document: Nefrol. Dializ. Pol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2010; 14(1)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Lidia Hyla-Klekot
  Title: Zespół pierwotnego hiperaldosteronizmu - dlaczego rozpoznanie jest trudne?
  Title of source document: Nadciśn. Tętn.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2008; 12(2)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Edward Franek
  Title: Przewodnienie i odwodnienie
  Title of source document: Lekarz
  Numbering (annual, number, issue, part): 2006; (12)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Maciej Bułanowski
  Title: Leczenie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej zmniejsza aterogenezę u chorych na przewlekłą mocznicę
  Title of source document: Pol. Arch. Med. Wewn.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2004; 112(3)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Title: Rola akwaporyn w stanach fizjologii i patologii.
  Title of source document: Nefrol. Dializ. Pol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1998; 2(1)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Title: Oporność na EPO. Nadczynność przytarczyc.
  Title of source document: Przegląd Lekarski
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995; 52(3)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Title: Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u ludzi starych
  Title of source document: Post. Nauk Med.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1992; 5(3)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Ewa Otto-Buczkowska
  Title: Zapobieganie krzywicy u wcześniaków oraz u dzieci dotkniętych niektórymi chorobami przewlekłymi
  Title of source document: Polski Tygodnik Lekarski
  Numbering (annual, number, issue, part): 1988; 43(48)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Roman Lorenc
  Title: Informacja o preparatach kalcytoniny
  Title of source document: Postępy Nauk Medycznych
  Numbering (annual, number, issue, part): 1990; 3(4)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Stefan Kokot
  Title: Kamica nerkowa - patogeneza i leczenie
  Title of source document: Przegląd Lekarski
  Numbering (annual, number, issue, part): 1988; 45(5)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Cocreators: Ewa Otto-Buczkowska
  Title: Profilaktyka krzywicy w Polsce - uwagi krytyczne
  Title of source document: Żyw. Człow.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1985; 12(1)

 • Authors: Franciszek Kokot
  Title: Mineral and water metabolism in renal diseases
  Title of source document: Mater Med. Pol
  Numbering (annual, number, issue, part): 1979; 11(3)
Bibliographies
 • Authors: Bolesław Rutkowski
  Title: 50 lat pracy naukowej Franciszka Kokota
  Title of source document: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Numbering (annual, number, issue, part): 2003; 110(4)

 • Authors: Jan Duława
  Title: Franciszek Kokot : lekarz, uczony, nauczyciel
  Year of publication: 1999

 • Authors: Jan Duława
  Cocreators: Andrzej Więcek
  Title: Profesor dr h.c. Franciszek Kokot
  Title of source document: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Numbering (annual, number, issue, part): 1994; 92 (supl.) - Numer specjalny poświęcony Profesorowi Franciszkowi Kokotowi z okazji 65 rocznicy Jego urodzin.

 • Authors: Tadeusz Marcinkowski
  Title: Profesor Franciszek Kokot - doctor honoris causa Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
  Year of publication: 1997

 • Authors: Jan Duława, Andrzej Więcek
  Title: Profesor Franciszek Kokot - nasz Mistrz i Nauczyciel - z okazji 90. rocznicy urodzin
  Title of source document: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym
  Numbering (annual, number, issue, part): 2019; 18(13/14)
Activity Location: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Klinika Nefrologii
Studies Unit name: Śląska Akademia Medyczna. Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 21-12-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Franciszek Kokot. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more