REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63557

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63557

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Stanisław Kulczyński

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Stanisław Kulczyński
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Studiował zoologię i botanikę w Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia botaniczne uzupełnił w Wiedniu. W latach 1918-1919 asystent, 1919-1924 adiunkt Ogrodu Botanicznego UJ, 1924-1941 profesor Katedry Morfologii i Systematyki Roślin Uniwersytetu Lwowskiego, 1945-1962 profesor Katedry Morfologii i Systematyki Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego. Równocześnie w latach 1945-1951 rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Autor lub współautor ponad 60 prac naukowych, głównie z zakresu paleobotaniki, morfologii i systematyki roślin, torfoznawstwa oraz ochrony przyrody, a także około 100 publikacji na tematy społeczno-polityczne. Członek Towarzystwa Naukowego we Lwowie, współzałożyciel i prezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek korespondent (1935) i członek czynny (1945) PAU, członek rzeczywisty PAN (1952). Członek Klubu Demokratycznego we Lwowie (1938-1941), członek (1945) przewodniczący (1956-1959) i przewodniczący honorowy (1969-1975) Rady Naczelnej Stronnictwa Demokratycznego, poseł do KRN i Sejmu (1946-1972) zastępca przewodniczącego Rady Państwa (1956-1969). Laureat nagrody naukowej m. Wrocławia, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. Odznaczony: Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta, Orderem Sztandaru Pracy I kl., Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. (Polish)
Description in another language: Stanisław Kulczyński studied zoology and botany at the Jagiellonian University and in Viena. In 1918 he was appointed assistant and in 1919- 1924 lecturer at the Botanic Garden of Jagiellonian University. In 1924-1941 he received the chair of the Department of Plant Morphology and Taxonomy at Lwow University and in 1945-1962 the Department of Plant Morphology and Taxonomy at Wroclaw University. Between 1945 and 1951 he served as Rector of the University of Wroclaw. He was the author and co-author of over 60 scientific papers, mainly in the field of paleobotany, plant morphology and taxonomy and conservation. Author of about 100 papiers in the realm of social and political science. Member of Polish Scientific Society in Lwow, co-founder and president of Wroclaw Scientific Society, corresponding fellow (1935), active fellow (1945) and full time member of Polish Academy of Science (1952). Member of Democratic Club in Lwow (1938-1941). From 1945 member and in 1956-1959 chairman and honorary chairman (1969-1975) of the Chief Council of the Democratic Party. Deputy to State National Council (1946-1972) and in 1956-1969 vice-chairman. He received the title of doctor honoris causa from Wroclaw University and Wroclaw University of Technology. Awards and Honours: the Order of Polonia Restituta- Commander's Cross, Order of the Banner of Labour First Class, Commander's Cross with Star and Great Cross of the Order of Polonia Restituta, Order of the Builders of the People's Republic of Poland, Medals. Died 11 July 1975 in Warsaw. (English)
Keywords "Botany"@en, "Botanika"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)
Destination group: students, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Stanisław Kulczyński
Graduation specialty: filozofia, systematyka i morfologia roślin
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1961
Expert photo License: Brak danych
Bibliografie
 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Atlas flory polskiej T. 2 z. 2, Juncaceae
  Year of publication: 1931

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Atlas flory polskiej T. 3 z. 2, Cyperaceae - Caricoideae (pars 1)
  Year of publication: 1930

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Atlas flory polskiej T. 4 z. 2, Gramineae (pars 2)
  Year of publication: 1932

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Atlas flory polskiej T. 4, z. 3, Gramineae (pars 3)
  Year of publication: 1936

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Atlas flory polskiej T. 4, z. 4, Gramineae (pars 4)
  Year of publication: 1936

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Udział Wrocławia w odbudowie nauki polskiej
  Year of publication: 1955

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Cocreators: Bogumił Pawłowski, Władysław Szafer
  Title: Rośliny polskie Cz. 1
  Year of publication: 1986

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Cocreators: Bogumił Pawłowski, Władysław Szafer
  Title: Rośliny polskie Cz. 2
  Year of publication: 1986

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Torfowiska Polesia T. 1
  Year of publication: 1939

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Torfowiska Polesia T. 2
  Year of publication: 1940

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: O postawę nauk humanistycznych
  Year of publication: 1949

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: O założeniach jakie leżą u podstaw morfologii porównawczej
  Year of publication: 1945

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Exkursionsführer Durch die Pieniny
  Year of publication: 1928

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Nauka, społeczeństwo, polityka : wybór pism i przemówień prof. Stanisława Kulczyńskiego
  Year of publication: 1975

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Cocreators: Bogumił Pawłowski, Władysław Szafer
  Title: Zespoły roślin w Tatrach. Cz. 1, Zespoły roślin w dolinie Chochołowskiej
  Year of publication: 1927

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Stratygrafja torfowisk Polesia
  Year of publication: 1930

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Kilka słów o naturze elajosomów
  Year of publication: 1922

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Borealny i arktyczno-górski element we florze Europy środkowej
  Year of publication: 1923

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Cocreators: Józef Motyka
  Title: Zespoły leśne i stepowe okolicy Łężej Góry koło Złoczowa
  Year of publication: 1936

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Flora międzylodowcowa z Timoszkowicz w nowogródzkiem
  Year of publication: 1928

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Cocreators: Aleksander Kozikowski, Tadeusz Wilczyński
  Title: Czarna Hora jako rezerwat przyrodniczy
  Year of publication: 1926

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Ogród flory polskiej
  Year of publication: 1928

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Studja systematyczno-geograficzne nad goździkami
  Year of publication: 1919

 • Authors: Stanisław Kulczyński
  Title: Geneza karbońskich złóż węglowych
  Year of publication: 1952
Biobibliografie
 • Authors: Beata Zagórska-Marek
  Title: Stanisław Kulczyński (1895-1975)
  Title of source document: Dolny Śląsk (Wrocław)
  Numbering (annual, number, issue, part): 2002; nr 10

 • Authors: - -
  Title: Stanisław Kulczyński uczony, polityk, działacz : materiały z sesji naukowej ku czci prof. dr Stanisława Kulczyńskiego : Wrocław, maj 1978
  Year of publication: 1979
News Location: Uniwersytet Wrocławski. Katedra Morfologii i Systematyki Roślin
Studia Unit name: Uniwersytet Jagielloński
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 21-12-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Stanisław Kulczyński. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more