REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63576

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63576

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Stefan Ślopek

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Stefan Ślopek
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1939 r. Stopień doktora medycyny uzyskał w 1945 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitowany tamże w 1948 r., mianowany profesorem nadzwyczajnym w 1950 r., profesorem zwyczajnym w 1957 r. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk od 1965 r., członek rzeczywisty PAN od 1973 r., członek Prezydium PAN, Komisji Nagród Państwowych i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych. W latach 1936-1938 asystent Państwowego Zakładu Higieny we Lwowie, 1938-1939 starszy asystent Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Jana Kazimierza, 1939-1941 starszy asystent Instytutu dla badań Tyfusu Plamistego Lwów-Kraków, 1945-1949 starszy asystent Zakładu Bakteriologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 1949-1954 kierownik Katedry Mikrobiologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, 1950-1952 dziekan Wydziału Lekarskiego, 1952-1954 rektor tejże Uczelni, 1954-1973 kierownik Katedry Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, 1954-1985 dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu. Redaktor naczelny 'Archivum immunologiae et therapiae experimentalis'. Główny kierunek badań: zakaźne schorzenia jelitowe, zakaźne schorzenia dróg oddechowych, odporność przeciwzakaźna. Autor lub współautor ponad 350 prac, w tym kilku podręczników i monografii, m.in. 'Mikrobiologia lekarska' (1955 - 5 wydań), 'Immunologia' (1963), 'Immunologia praktyczna' (1970), 'Mikrobiologia kliniczna' (1974), 'Słownik immunologiczny' (1977). Członek: International Union of Immunological Societies, International Association of Mikrobiological Societies i wielu innych towarzystw naukowych, doktor honoris causa Akademii Medycznej w Poznaniu i Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Państwową I i II stopnia i innymi odznaczeniami. (Polish)
Description in another language: Received his graduation degree at the Faculty of Medicine at John Casimir University in Lwow in 1939 and in 1945 became doctor of medical science. In 1948 qualified as assistant professor at Jagiellonian University. In 1950 nominated as associate professor and in 1957 full professor. From 1965 associate member of Polish Academy of Science and full member from 1973. Board member of PAS.
In the years 1936-1938 assistant at State Institute of Hygienics in Lwow and later senior assistant at Microbiology Department at John Casimir University. Between 1939 and 1941 serving as senior assistant at State Medical Institute in Lwow and in 1941-1945 at Lwow-Cracow's Research Institute for Recrudescent Typhus Fever. Between 1945 and 1949 senior assistant at Bacteriology Department at the Jagiellonian University in Cracow. In 1949-1954 he served as head of Microbiology Department of Silesian Academy of Medicine in Katowice and 1950-1952 as Dean of the Faculty of Medicine. From 1952 to 1954 Rector of the Academy. In 1954-1973 he held the chair of the Microbiology Department at Wroclaw Medical University, in 1954-1985 head of Hirszfeld Memorial PAS Institute of Immunology and Experimental Therapy in Wroclaw. Editor in-chief of 'Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis'. His main fields of interests were: contagious enteric diseases, contagious diseases of the respiratory system, immunity. He was the author and coauthor of over 350 scientific works and member of International Union of Immunological Societies and many other. Honours, awards and decorations: Banner of Labour I Class, Officer's cross and Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta, Golden Cross of Merit, State Award of I and II Degree and more (English)
Keywords "Microbiology"@en, "Mikrobiologia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: students, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Stefan Ślopek
Graduation specialty: medycyna, mikrobiologia
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1978
Expert photo License: Brak danych
Bibliografie
 • Authors: Stefan Ślopek
  Title: Działalność naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej i zadania badawcze na tle rozwoju nauki w świecie
  Year of publication: 1979

 • Authors: Stefan Ślopek
  Title: Mikrobiologia lekarska
  Year of publication: 1955

 • Authors: Stefan Ślopek
  Title: Słownik immunologiczny ilustrowany
  Year of publication: 1977

 • Authors: Stefan Ślopek
  Title: Immunologia
  Year of publication: 1963

 • Authors: Stefan Ślopek
  Cocreators: Tadeusz Chorążak, Wiesław Rasiewicz
  Title: Ropne choroby skóry
  Year of publication: 1967

 • Authors: Stefan Ślopek
  Title: Immunologia praktyczna
  Year of publication: 1970

 • Authors: Stefan Ślopek
  Cocreators: Tadeusz Krzywy
  Title: Morfologia i ultrastruktura bakteriofagów Shigella i Klebsiella
  Year of publication: 1974

 • Authors: Stefan Ślopek
  Cocreators: Włodzimierz Kuryłowicz
  Title: Streptomycyna
  Year of publication: 1950

 • Authors: Stefan Ślopek
  Title: Mikrobiologia kliniczna : podręcznik dla lekarzy
  Year of publication: 1974

 • Authors: Stefan Ślopek
  Cocreators: Włodzimierz Kuryłowicz
  Title: O wrażliwości szczepów gronkowca na działanie penicyliny
  Year of publication: 1946

 • Authors: Stefan Ślopek
  Cocreators: Włodzimierz Kuryłowicz
  Title: Z badań biologii pałeczek czerwonkowych
  Year of publication: 1946

 • Authors: Stefan Ślopek
  Title: O nowym składniku antygenowym krwinek czerwonych człowieka (czynnik Rh) jego własnościach i znaczeniu
  Year of publication: 1947

 • Authors: Stefan Ślopek
  Cocreators: Stanisław Legeżyński
  Title: Badania z zakresu chemoterapii doświadczalnej gruźlicy
  Year of publication: 1950

 • Authors: Stefan Ślopek
  Cocreators: Tadeusz Lachowicz
  Title: W sprawie oznaczania poziomu kwasu paraaminosalicylowego (PAS) we krwi
  Year of publication: 1950
News
 • Location: Akademia Medyczna we Wrocławiu. Katedra Mikrobiologii

 • Location: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu
Studia Unit name: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 21-12-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Stefan Ślopek. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more