REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63610

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63610

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Ulrich R. Müller

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Ulrich R. Müller
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Profesor na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Bernie w Szwajcarii oraz kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych w Zieglerspital. Należy do grona czołowych specjalistów w dziedzinie alergologii na świecie. Prowadził pionierskie badania nad skutecznością i mechanizmami swoistej immunoterapii alergenowej, które pozwoliły na szerokie kliniczne zastosowanie oraz poprawienie skuteczności tej formy leczenia. Prace te stały się podstawą do wypracowania metod leczenia, które są obecnie uznawane za standardowe postępowanie w leczeniu schorzeń alergicznych. Jako jeden z pierwszych na świecie uzyskał rekombinowane alergeny jadów owadów oraz prowadził badania nad zastosowaniem w diagnostyce i terapii chorób alergicznych immunogennych peptydów i alergenów rekombinowanych, uzyskanych za pomocą metod biologii molekularnej. Badania te stanowią obecnie dla wielu grup badawczych podstawę do opracowania nowych strategii terapeutycznych w zakresie immunoterapii swoistej i wytwarzania tolerancji na antygeny zewnątrzpochodne. Przewodniczył Komitetowi ds. Alergii na Jad Owadów Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, co zaowocowało opracowaniem po raz pierwszy europejskich i światowych standardów w tej dziedzinie. Był także przedstawicielem Szwajcarii w Europejskim Komitecie Lekarzy Specjalistów (Union Européenne des Médecins Spécialistes). Jego współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu umożliwiła szkolenie polskich lekarzy w Szwajcarii oraz realizowanie wspólnych projektów badawczych. (Polish)
Description in another language: The professor at the Faculty of Medicine at the University of Bern in Switzerland and the head of the Internal Diseases Clinic in Zieglerspital. He is one of the leading specialists in the allergology field. He conducted pioneering research on the effectiveness and mechanisms of the allergen immunotherapy. This work allowed to use it in the clinical environment and improved the efficiency of this form of treatment. This work became a base for developing treatment methods used as a standard in dealing with allergic diseases. He was the first one to obtain recombinant insect venom allergens. He worked on using, in diagnostics and therapy of the allergic diseases, immunogenic peptides and recombinant allergens obtained by the molecular biology methods. That research allows other research groups to develop new therapeutic strategies in the allergen immunotherapy field. As a president of the Committee for the Insect Venom Allergy at the European Academy of Allergy and Clinical Immunology he worked on developing first European and global standards in this field. He was a Swiss representative in the European Union of Medical Specialists (Union Européenne des Médecins Spécialistes). He is well known at Wrocław Medical University for training Polish physicians in Switzerland and working on many joint research projects. (English)
Keywords "Allergy"@en, "Alergologia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Ulrich R. Müller
Graduation specialty: medycyna, alergologia
Rok nadania tytułu doktora honoris causa: 2001
Expert photo Licencja: Brak danych
Bibliografie
 • Authors: Ulrich R. Müller
  Title: Insektenstichallergie : Klinik, Diagnostik und Therapie
  Year of publication: 1988

 • Authors: Ulrich R. Müller
  Title: Rekombinante Hymenopterengiftallergene
  Title of source document: Allergo-Journal
  Numbering (annual, number, issue, part): 2016; 12(1)

 • Authors: Ulrich R. Müller
  Title: Geschichte der Insektenstichallergie
  Title of source document: Allergo-Journal
  Numbering (annual, number, issue, part): 2016; 18(5)

 • Authors: Ulrich R. Müller
  Cocreators: Erika Lerch
  Title: Duration of venom immunotherapy
  Title of source document: The Journal of Allergy and Clinical Immunology
  Numbering (annual, number, issue, part): 1997; 99(2)

 • Authors: Ulrich R. Müller
  Cocreators: Gabrielle Haeberli
  Title: Use of β-blockers during immunotherapy for Hymenoptera venom allergy
  Title of source document: The Journal of Allergy and Clinical Immunology
  Numbering (annual, number, issue, part): 2005; 115(3)

 • Authors: Ulrich R. Müller
  Title: New Developments in the Diagnosis and Treatment of Hymenoptera Venom Allergy
  Title of source document: International Archives of Allergy and Immunology
  Numbering (annual, number, issue, part): 2001; 124(4)

 • Authors: Ulrich R. Müller
  Title: Recent developments and future strategies for immunotherapy of insect venom allergy
  Title of source document: Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology
  Numbering (annual, number, issue, part): 2003; 3(4)

 • Authors: Ulrich R. Müller
  Title: Bee venom allergy in beekeepers and their family members
  Title of source document: Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology
  Numbering (annual, number, issue, part): 2005; 5(4)

 • Authors: Ulrich R. Müller
  Cocreators: Johannes Ring
  Title: When Can Immunotherapy for Insect Sting Allergy Be Stopped?
  Title of source document: The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice
  Numbering (annual, number, issue, part): 2015; 3(3)

 • Authors: Ulrich R. Müller
  Cocreators: Gabrielle Haeberli
  Title: The problem of anaphylaxis and mastocytosis
  Title of source document: Current Allergy and Asthma Reports
  Numbering (annual, number, issue, part): 2009; 9(1)
News Miejscowość: Berno
Unit name: Uniwersytet w Bernie - Wydział Medyczny, Klinka Chorób Wewnętrznych w Zieglerspital
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 14-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Ulrich R. Müller. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Expert photo

Similar resources

Notka Biograficzna - Andrzej Górski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Karl Sune Bergstrom

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław Kulczyński

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Pierre Mallet-Guy

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more