REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14869

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14869

Resource type: thesis

On spacetime structure and symmetries in a strong gravitational field and in quantum field theory

View

Resource metadata

Title On spacetime structure and symmetries in a strong gravitational field and in quantum field theory
Persons Authors: Alicja Siwek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Praca dotyczy symetrii i praw zachowania w wybranych modelach czasoprzestrzeni. Obejmuje ona metody określania geodezji (geodezje czasowe i zerowe), a także opis uogólnionego efektu Dopplera powstającego w przypadku komunikacji w zakrzywionej czasoprzestrzeni za pomocą sygnałów elektromagnetycznych. Szczególną uwagę zwraca się na zjawiska zachodzące w silnym polu grawitacyjnym, w pobliżu horyzontu zdarzeń czarnej dziury. Jeśli chodzi o płaską czasoprzestrzeń, teza polega na uogólnieniu idei spontanicznego łamania symetrii na relatywistyczną symetrię Poincarégo. Aby osiągnąć naruszenie niezmienniczości Lorentza w ten sposób, konieczne jest wprowadzenie wyższych rzędów pochodnych kowariantnych w teorii. Uważa się, że teorie o wyższych rzędach pochodnych czasu nękają niespójności, niestabilności i stany negatywnych norm. Badanie własności pozytywności odbicia w teorii euklidesowej pomaga wyjaśnić te zjawiska. Omawiany jest również rozszerzony model skalarnego QED, gdzie stan próżni przerywa niezmienniczość Lorentza. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "łamanie symetrii"@pl, "kulka fotonu"@pl, "strzałka czasu"@pl, "czasoprzestrzeń Schwarzschilda"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2011
Number of pages: 93
Supervisor: Janos Polonyi, Andrzej Radosz
Resource language: English
Identifiers: OAI: 10868
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Alicja Siwek. On spacetime structure and symmetries in a strong gravitational field and in quantum field theory. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

There is no similar resources

See other resources