Scientific disciplines / dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Filter
Page of  15 (143 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Debata fizyków - Andrzej Radosz i Janusz Pawlikowski

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Wybrane właściwości fizyczne i ferroelastyczne przejście fazowe kryształów Li2TiGeO5

Adam Sieradzki, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Procesy rekombinacji promienistej i niepromienistej w półprzewodnikach III-V rozrzedzonych azotem

Magdalena Latkowska-Baranowska, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Własności optyczne kropek kwantowych drugiego rodzaju

Marcin Tytus, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Właściwości optyczne niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych grupy III-V rozrzedzonych azotem

Przemysław Poloczek, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Spektroskopia optyczna niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych z uwzględnieniem technik pomiarowych o wysokiej rozdzielczości przestrzennej

Wojciech Rudno-Rudziński, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Metrologiczne właściwości polaryzacyjnych siatek długookresowych wytworzonych w światłowodach mikrostrukturalnych

Alicja Anuszkiewicz, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Polarymetria obrazowa z częstością nośną i możliwości jej zastosowania w biomedycynie

Sławomir Drobczyński, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

On spacetime structure and symmetries in a strong gravitational field and in quantum field theory

Alicja Siwek, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Berechnung der Dampfmaschinen nach der de Pambour’schen Theorie

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Page of  15 (143 results)
Results on page