REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82785

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82785

Resource type: article, chapter

Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda gęstości widmowych dla modeli z wejściam i (WID1) (PN-1988-09-15)

View

Resource metadata

Title Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda gęstości widmowych dla modeli z wejściam i (WID1) (PN-1988-09-15)
Persons Authors: Donata Kajdańska
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca jest opisem programu WID1 z pakietu IDOL, przeznaczonego do Identyfikacji Dynamicznych Obiektów Liniowych oraz do opracowywania danych pomiarowych i wy­ników obliczeń. Program WID1 służy do estymacji parametrów transmitancji dla systemu danego pewnym określonym równaniem przy pomocy metody gęstości widmowych. Program napisano w języ­ku FORTRAN4 dla komputera SM4. Opisy wykonano na podstawie Normy Branżowej BN-81/3102-01.06 sporządzonej w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. (Polish)
Keywords "IDOL package"@en, "FORTRAN"@en, "pakiet IDOL"@pl, "oprogramowanie"@pl, "transmittance"@en, "transmitancja"@pl, "gęstość widmowa"@pl, "software"@pl, "spectral density"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1988-09-15
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1988
From page: 1
To page: 14
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Donata Kajdańska. Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda gęstości widmowych dla modeli z wejściam i (WID1) (PN-1988-09-15). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algorytm dla zadania najtańszej drogi ograniczeń (PN-1980-10)

Wiktor Olinger, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more