REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74433

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74433

Resource type: article, chapter

Algorytm dla zadania najtańszej drogi ograniczeń (PN-1980-10)

View

Resource metadata

Title Algorytm dla zadania najtańszej drogi ograniczeń (PN-1980-10)
Persons Authors: Wiktor Olinger
Cocreators: Marian Faner (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Zadanie najtańszej drogi z ograniczeniami ZNDO jest zadaniem praktycznym i powstaje, dla przykładu, przy wyborze technologii produkcyjnej przy projektowaniu lub modernizacji zakładu przemysłowego. Praca zawiera sformułowanie zadania oraz prezentuje ścisły algorytm jego rozwiązania. Po ogólnym opisie algorytmu podano jego schemat szczegółowy oraz pełne oprogramowanie w języku FORTRAN IV z wyczerpującym opisem przygotowania danych wejściowych oraz wydruków programu. W zakończeniu przedstawiono rezultaty obliczeniowe algorytmu dla zestawu zadań testowych uzyskane na komputerze IBM 370/145. (Polish)
Keywords "fortran"@nl, "zadanie drogi o minimalnym koszcie"@pl, "optimization"@en, "software"@pl, "optymalizacja"@pl, "oprogramowanie"@pl, "minimum cost path"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1980-10
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1980
From page: 1
To page: 15
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wiktor Olinger. Algorytm dla zadania najtańszej drogi ograniczeń (PN-1980-10). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Dyski - organizacja fizyczna i logiczna

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Procesor i pamięć

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Zmienne, typy, deklaracje

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more