REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/21710

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/21710

Resource type: thesis

Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych

View

Resource metadata

Title Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych
Persons Authors: Wojciech Lesiński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem niniejszej pracy jest opracowanie i analiza skuteczności, w zastosowaniach praktycznych, różnych metod rozpoznawania notacji muzycznej jako zagadnienia słabo zrównoważonego. W jej ramach przeprowadzona była analiza procesu przygotowania do rozpoznawania obrazów, wykonane zostały testy klasyfikatorów prostych i złożonych oraz dokonany został dobór odpowiedniego zestawu cech. Szczególna uwaga zostanie skierowana na użycie drzew decyzyjnych oraz lasu losowego. Dokonane też zostało porównanie rozpoznawania notacji muzycznej z rozpoznawaniem liter drukowanych, które tu reprezentują zagadnienie dobrze zrównoważone. (Polish)
Keywords "uczenie maszynowe"@pl, "Machine Learning"@en, "sztuczna inteligencja"@pl, "klasyfikacja"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2013
Number of pages: 116
Supervisor: Władysław Homenda
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Justyna Kupczak
Availability date: 16-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Wojciech Lesiński. Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Splunk - konfiguracja, rozpoznawanie i wizualizacja informacji o incydentach i zagrożeniach

Arkadiusz Kotynia, Julia Jancelewicz, Urszula Warmińska, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Wielorozdzielczościowa klasyfikacja za pomocą kombinacji estymatorów jądrowych

Mateusz Kobos, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Sztuczna inteligencja w świecie rzeczywistym

Sylwia Majchrowska, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Uczenie maszynowe na podstawie przykładów w przypadku błędów w danych

Grażyna Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Theory and practice of artificial intelligence for control: artificial intelligence for control

O. C. L. Haas, A. J. Koshkouei, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more