REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/21583

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/21583

Resource type: thesis

Wielorozdzielczościowa klasyfikacja za pomocą kombinacji estymatorów jądrowych

View

Resource metadata

Title Wielorozdzielczościowa klasyfikacja za pomocą kombinacji estymatorów jądrowych
Title variant: Multiresolution classification using combination of density estimators
Persons Authors: Mateusz Kobos
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Klasyfikacja, rozumiana jako zadanie automatycznego przypisywania etykiet klas pewnym obiektom przy wykorzystaniu zbioru treningowego zawierającego obiekty o znanych etykietach klas, jest jednym z głównych problemów uczenia maszynowego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie nowego algorytmu klasyfikacyjnego, a następnie jego analiza teoretyczna i eksperymentalna. Dodatkowo, w pracy weryfikowane są następujące hipotezy badawcze.(H1) Zaproponowany przez nas nowy algorytm wykorzystujący idee wielorozdzielczościowej analizy danych działa lepiej niż wersja podstawowa dla klasy danych(problemów) posiadających określone własności.(H2) Zaproponowany algorytm sprawuje się porównywalnie dobrze w stosunku do innych popularnych klasyfikatorów na danych referencyjnych. (Polish)
Keywords "estymator jądrowy"@pl, "podejście wielorozdzielczościowe"@pl, "klasyfikacja"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2014
Number of pages: 101
Supervisor: Jacek Mańdziuk
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Justyna Kupczak
Availability date: 18-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Mateusz Kobos. Wielorozdzielczościowa klasyfikacja za pomocą kombinacji estymatorów jądrowych. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych

Wojciech Lesiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Metody subgradientowe dla zadań klasyfikacji w sieciach neuronowych (RB-1994-83)

Krzysztof Kiwiel, Piotr Kowalski, Bożena Łopuch, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Klasyfikacja bayesowska informacji niedokładnej typu przedziałowego

Piotr Kowalski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Problem eliminacji nieprzystających obiektów w zadaniu rozpoznawania wzorca

Marcin Luckner, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

O pewnej regule wnioskowania

Sławomir Wierzchoń, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Metody sub gradientowe dla zadań klasyfikacji w sieciach neuronowych (RB-1994-39)

Krzysztof Kiwiel, Piotr Kowalski, Bożena Łopuch, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more