REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76577

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76577

Resource type: article, chapter

Problemy modelowania oczyszczalni scieków * 2. Mathematical model and its calibration for Rzeszów wastewater treatment planet (RB-1997-21-02)

View

Resource metadata

Title Problemy modelowania oczyszczalni scieków * 2. Mathematical model and its calibration for Rzeszów wastewater treatment planet (RB-1997-21-02)
Persons Authors: Lucyna Bogdan, Janusz Łomotowski, Zbigniew Tadeusz Nahorski, Jan Studziński
Cocreators: Ryszard Szetela (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description A model of the activated sludge wastewater treatment plant in Rzeszów is presented. It consists of the models of primary clarifiers, aeration basins and secondary clarifiers, including equations describing the physical and biochemical transformations taking place in the vessels: sedimentation and thickening in the clarifiers and biological transformations of the influent wastewater components in the aeration tanks. The model parameters were estimated in two steps. In the first step the active volumes of the tanks were estimated from the results of the planned experiment carried out in the plant. In the second step, kinetic and stochiometric parameters were estimated from the data collected during regular plant operation. (English)
Keywords "parameter estimation"@en, "wastewater treatment"@en, "oczyszczanie ścieków"@pl, "procesy biochemiczne"@pl, "modeling"@pl, "modelowanie"@pl, "Biochemical Processes"@en, "estymacja parametrów"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1997-21-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1997
From page: 1
To page: 18
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Lucyna Bogdan, Janusz Łomotowski, Zbigniew Tadeusz Nahorski, Jan Studziński. Problemy modelowania oczyszczalni scieków * 2. Mathematical model and its calibration for Rzeszów wastewater treatment planet (RB-1997-21-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Biblioteka programów IDMOST do identyfikacji modeli statystycznych (PN-1987-03)

Elżbieta Kowalska, Piotr Staniewski, Roman Weinfeld, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Województwo bialskopodlaskie - wyniki modelowań

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Pojęcie potencjału oparte na mechanizmie pośrednich możliwości

Elżbieta Litwińska, thesis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 1. Modeling of municipal wastewater treatment plant in Rzeszów (RB-1997-21-01)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Janusz Łomotowski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

See more