Authors: B / Lucyna Bogdan

Filter
Page of  4 (32 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Modelowanie matematyczne i optymalizacja sieci wodociągowych jako narzędzia wspomagania decyzji w procesie projektowania (RB-1994-17)

Lucyna Bogdan, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Estymacja objętości czynnych zbiorników przy zmiennych przepływach (RB-1996-41)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / ochrona środowiska (2011)

Metoda Marquardta regresji nieliniowej. Program dla maszyny cyfrowej Odra 1305 (PN-1978-04)

Lucyna Bogdan, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Identyfikacja pośrednia ciągłych systemów dynamicznych na podstawie odpowiedzi impulsowej biblioteka programów Bidep dla komputera SM4 (PN-1985-12)

Lucyna Bogdan, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 6. Komputergestutzte simulation des technologischen klaranlagen (RB-1997-21-06)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, Janusz Łomotowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Modelling and calibration of a municipal wastewater treatment process (RB-2000-46-07)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, Janusz Łomotowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda największej wiarygodności (WIAR) (PN-1988-09-14)

Lucyna Bogdan, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Dynamika przechodzenia zanieczyszczeń przez zbiornik ze zmiennym przepływem (RB-1998-47-05)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Problemy modelowania oczyszczalni scieków * 2. Mathematical model and its calibration for Rzeszów wastewater treatment planet (RB-1997-21-02)

Lucyna Bogdan, Janusz Łomotowski, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda regresji nieliniowej z algorytmem Marquardt`a (RENM) (PN-1988-09-18)

Lucyna Bogdan, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page of  4 (32 results)
Results on page