REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76491

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76491

Resource type: article, chapter

Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe Część II. Przykładowy obiekt badań - Instytut Badań Systemowych PAN (RB-1994-95-03)

View

Resource metadata

Title Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe Część II. Przykładowy obiekt badań - Instytut Badań Systemowych PAN (RB-1994-95-03)
Persons Authors: Hanna Bury, Roman Włodzimierz Kulikowski, Dariusz W. Wagner, Andrzej Jakubowski, Lidia Księżopolska
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca podejmuje temat finansowania ośrodków badawczych po przejściu z systemu nakazowo-rozdzielczego do systemu gospodarki rynkowej, przy założeniu ograniczonych zasobów. Praca stanowi rozdział szerszej monografii i skupia się na Instytucie Badań Systemowych PAN. Analizowane tematy dotyczą określania korzystnych kierunków badawczych, wprowadzenie konkursów na kierowników oraz kierunki badawcze, określenie kwalifikacji i motywacji pracowników, tworzenie odpowiednich zespołów i podział zasobów pomiędzy kierunki i zespoły badawcze. (Polish)
Keywords "Resource allocation"@en, "podział zasobów"@pl, "Wspomaganie decyzji"@pl, "decision support"@en, "finansowanie nauki"@pl, "financing research"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1994-95-03
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1994
From page: 1
To page: 27
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 07-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Hanna Bury, Roman Włodzimierz Kulikowski, Dariusz W. Wagner, Andrzej Jakubowski, Lidia Księżopolska. Procedury zespołowego podejmowania decyzji co do rozdziału zasobów na projekty naukowo-badawcze i rozwojowe Część II. Przykładowy obiekt badań - Instytut Badań Systemowych PAN (RB-1994-95-03). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Portfolio optimization - two factor utility approach (RB-1995-99-01)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Valuation of catastrophe bonds (RB-2000-76-01)

Roman Kulikowski, Andrzej Jakubowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more