REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14779

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14779

Resource type: thesis

Procesy rekombinacji promienistej i niepromienistej w półprzewodnikach III-V rozrzedzonych azotem

View

Resource metadata

Title Procesy rekombinacji promienistej i niepromienistej w półprzewodnikach III-V rozrzedzonych azotem
Title variant: Radiative and nouradiative recombination processes in diluted nitride III-V semicondutors
Persons Authors: Magdalena Latkowska-Baranowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Rozprawa doktorska traktuje o wpływie azotu w półprzewodnikach III-V na strukturę pasmową nowopowstałego stopu oraz udowadnia, że głównym mechanizmem gaszenia PL w półprzewodnikach rozrzedzonych azotem jest dysocjacja ekscytonów zlokalizowanych na defektach punktowych. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "półprzewodniki rozrzedzone azotem"@pl, "mikrofotoluminescencja"@pl, "bezkontaktowe elektroodbicie"@pl, "rekombinacja niepromienista"@pl, "rekombinacja promienista"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Number of pages: 134
Supervisor: Robert Kudrawiec
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 23518
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Magdalena Latkowska-Baranowska. Procesy rekombinacji promienistej i niepromienistej w półprzewodnikach III-V rozrzedzonych azotem. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wykład Fotonika: Wstęp

Ryszard Korbutowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

See more