REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/29162

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/29162

Resource type: chemical analysis

Przykładowy chromatogram z analizy biogazu wytworzonego w czasie fermentacji in vitro w treści żwacza krowy – wynik 5

View

Resource metadata

Title Przykładowy chromatogram z analizy biogazu wytworzonego w czasie fermentacji in vitro w treści żwacza krowy – wynik 5
Persons Authors: Ewa Pecka-Kiełb, Dorota Miśta, Andrzej Zachwieja
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Wykres z chromatografu gazowego przedstawia poziom produkcji metanu w treści żwacza krów po zastosowaniu suszonego wywaru z kukurydzy (DDGS)- fermentacja in vitro 8 h (Krowa 4) (Polish)
Comments: 33. Baza danych pomiarowych metanu oraz lotnych kwasów tłuszczowych powstających w okresie fermentacji w żwaczu i jelicie ślepym u różnych gatunków zwierząt
Keywords "suszony wywar z kukurydzy DDGS"@pl, "fermentacja in vitro"@pl, "metan"@pl, "krowy"@pl
Classification Resource type: chemical analysis
Scientific discipline: dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Analysis type: Chromatografia gazowa
Biological membership: Zwierzęta
Apparatus type and working conditions: Celem pracy była analiza wpływu suszonego wywaru z kukurydzy (DDGS) na poziom produkcji metanu w treści żwacza krów - badania in vitro. Materiał do badań stanowiła próba treści żwacza krowy rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Zwierzę utrzymywane było w systemie wolnostanowiskowym i żywione TMR. Treść żwacza została pobrana od krowy, dwie godziny po porannym żywieniu TMR, przy użyciu sondy. Po pobraniu, treść żwacza wymieszano z buforem (McDougall 1948) w stosunku 1:3 i poddano homogenizacji. Następnie odmierzono 80 ml zhomogenizowanej treści do buteleczek „serum bottles” o pojemności 125 ml (Sigma-Aldrich) i dodano 1 g zmielonego suszonego wywaru z kukurydzy (DDGS). Buteleczkę wysycono CO2 i poddano 8-godzinnej fermentacji in vitro w wytrząsarce z łaźnią wodną w temperaturze 39 oC. Po zakończeniu inkubacji w „serum bottles” zostało zmierzone nadciśnienie wytworzone przez gazy powstałe w wyniku fermentacji. Uzyskany gaz został poddany analizie w celu oznaczenia zawartości metanu z zastosowaniem chromatografu gazowego (Agilent Technologies 7890A GC System, USA) z detektorem FID.
Place of creation: Wrocław
Creation time: 2014
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Ewa Pecka-Kiełb
Availability date: 31-01-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Ewa Pecka-Kiełb, Dorota Miśta, Andrzej Zachwieja. Przykładowy chromatogram z analizy biogazu wytworzonego w czasie fermentacji in vitro w treści żwacza krowy – wynik 5. [chemical analysis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przykładowy chromatogram z analizy lotnych kwasów tłuszczowych w okrężnicy świniodzika – wynik 4

Ewa Pecka-Kiełb, Dorota Miśta, Bożena Króliczewska, Jolanta Bujok, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Przykładowy chromatogram z analizy biogazu wytworzonego w czasie fermentacji in vitro w okrężnicy dzika – wynik 8

Ewa Pecka-Kiełb, Dorota Miśta, Jolanta Bujok, Bożena Króliczewska, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Przykładowy chromatogram z analizy biogazu wytworzonego w czasie fermentacji in vitro w jelicie ślepym zająca – wynik 2

Ewa Pecka-Kiełb, Dorota Miśta, Bożena Króliczewska, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

See more