REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18443

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18443

Resource type: dataset, database

Słownik połączeń wyrazowych typu rzeczownik+przymiotnik z uzgodnieniem

View

Resource metadata

Title Słownik połączeń wyrazowych typu rzeczownik+przymiotnik z uzgodnieniem
Title variant: Lexicon of noun + adjective word combinations with agreement on number, gender and case
Persons Authors: Michał Wendelberger, Marek Maziarz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Lista niemal 9 mln bigramów z korpusu Słowosieci (wer. 7) o postaci rzeczownik + przymiotnik w postpozycji z uzgodnieniem na liczbie, rodzaju i przypadku, wraz z informacją o odstępstwach od tego szyku, jak również o możliwości rozdzielenia tych połączeń przez trzeci wyraz (separowalności), a także o sile kolokacji („punktacja”).
Zasób powstał w ramach projektu "Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej", grant nr 3255/CLARIN ERIC/2015/0 (Polish)
Description in another language: The list of nearlny 9 million bigrams taken from plWordNet Corpus (ver. 7) in the form of a noun postponed by an adjective agreed on number, gender and case, together with information on the shift order deviation, as well as, on possibility of the two words being separated with the third one, and collocation strength („punktacja”) (English)
Comments: Wąską grupę odbiorców zasobu mogą stanowić lingwiści komputerowi, frazeologowie, leksykografowie, inżynierowie NLP.
Keywords "corpus"@en, "słownik"@pl, "leksykografia"@pl, "lexicography"@en, "korpus (językoznawstwo)"@pl, "bigram"@pl, "kolokacja (lingwistyka)"@pl, "collocation"@en, "lexicon"@en, "zestawienie"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016
Number of data records: 8997360
Software used: Python, WCCL
Database address: http://hdl.handle.net/11321/320
Resource language: notapplicable
Resource temporal coverage: 2014-2016
Resource geographical coverage: "Polska"
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 06-09-2018
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Michał Wendelberger, Marek Maziarz. Słownik połączeń wyrazowych typu rzeczownik+przymiotnik z uzgodnieniem. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Słownik połączeń wyrazowych typu rzeczownik+przymiotnik bez uzgodnienia

Michał Wendelberger, Marek Maziarz, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Słowniki połączeń wyrazowych z ręczną oceną stopnia leksykalizacji

Marek Maziarz, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Słownik połączeń wyrazowych typu rzeczownik+przymiotnik bez uzgodnienia

Michał Wendelberger, Marek Maziarz, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Listy par słów powiązanych wybraną relacją semantyczną wydobyte za pomocą metody Estratto

Roman Kurc, Maciej Piasecki, Jan Kocoń, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

See more