REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18450

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18450

Resource type: other document

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

View

Resource metadata

Title Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG
Title variant: Wytyczne Korpusu Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG
Title variant: KPWr annotation guidelines - Guidelines for manual annotation of semantic and syntactic relations inside noun and adjective phrases in KPWr corpus. RRG version
Persons Authors: Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób powstał w ramach projektu "Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej", grant nr 3255/CLARIN ERIC/2015/0
Wytyczne opisują proces znakowania tekstów Korpusu Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej na poziomie płytkiej analizy składniowej. (Polish)
Description in another language: Guidelines describing the process of manual annotation of KPWr text on the level of shallow syntactic analysis. (English)
Comments: Wąską grupę odbiorców zasobu mogą stanowić lingwiści komputerowi, frazeologowie, leksykografowie, inżynierowie NLP.
Keywords "semantic relations"@en, "fraza nominalna"@pl, "nominal phrase"@en, "macroroles"@en, "RRG"@en, "relacje semantyczne"@pl, "anotacja korpusu"@pl, "corpus annotation"@en, "związek składniowy"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Number of pages: 12
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 22-08-2018
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy. Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 8

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Eksperymenty z ujednoznaczniania znaczeń leksykalnych

Arkadiusz Janz, Paweł Kędzia, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

KPWr 1.2

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Sytuacje (EVENT)

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Jan Wieczorek, Tomasz Bernaś, Michał Wolski, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 3

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Rzutowanie synsetów Słowosieci na pojęcia SUMO

Paweł Kędzia, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more