REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/26199

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/26199

Resource type: photo

Stado krów na pastwiskach Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu (2011 r.)

View

Resource metadata

Title Stado krów na pastwiskach Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu (2011 r.)
Persons Authors: Wojciech Gierszewski
Cocreators: Agnieszka Frydrych-Gierszewska (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zdjęcia przedstawiają krowy, cielaki oraz jałówki, które znajdowały się w stadzie bydła mięsnego Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w roku 2011. Zdjęcia przedstawiają zarówno mieszańce ras mięsnych Red Angus, Charlolaise z Czerwono-Białą Polską, jak i czystorasowe. (Polish)
Keywords "Bydło"@pl, "Jałówka"@pl, "Bydło domowe"@pl, "krowy"@pl, "bydło opasowe"@pl, "Bydło mięsne"@pl, "jałówki mięsne"@pl, "krowy mamki"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)
Destination group: teachers, students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu
Creation time: 2011
Scanner or camera model: Nikon D810
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 14-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Wojciech Gierszewski. Stado krów na pastwiskach Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu (2011 r.). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

karta krowy mięsnej 16464

other document, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Przykładowy chromatogram z analizy biogazu wytworzonego w czasie fermentacji in vitro w treści żwacza krowy – wynik 5

Ewa Pecka-Kiełb, Dorota Miśta, Andrzej Zachwieja, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

karta krowy mięsnej WSTCHLX00939015

other document, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

karta krowy mięsnej PL005007469126

Wojciech Doniek, other document, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

karta krowy mięsnej PL005091579315

Wojciech Doniek, other document, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

See more