REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82801

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82801

Resource type: thesis

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

View

Resource metadata

Title Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)
Persons Authors: Zdzisław Sadowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Zagadnienie zapasów jest jednym z istotnych zagadnień stojących przed gospodarką narodową. W niniejszej rozprawie sformułowano i rozwiązano nowe, dotychczas nierozwiązane, zagadnienie sterowania optymalnego magazynem w przypadkach magazynu z rejestracją, oraz bez rejestracji, niezaspokojonych zapotrzebowań. Zbudowane w pracy modele probabilistyczne są ogólniejsze od dotychczasowo opisanych i mogą być stosowane przy sterowaniu optymalnym magazynami różnego typu, w tym magazynami fabrycznymi. Sterowanie zapasami często może być opisane przy pomocy programowania całkowitoliczbowego, którego rozwiązania byłyby zbyt złożone bez pomocy maszyny cyfrowej. Praca podaje algorytmy służące do rozwiązania sformułowanego zagadnienia optymalnego sterowania magazynem. Wszystkie algorytmy zostały zaimplementowane na maszynie cyfrowej Odra-1204 oraz przetestowane na szeregu danych liczbowych odpowiadających typowym przykładom pracy rzeczywistych magazynów. (Polish)
Keywords "statistical control"@en, "optimal storage control"@en, "supplies control theory"@en, "sterowanie statystyczne"@pl, "optimization"@en, "teoria sterowania zapasów"@pl, "optymalizacja"@pl, "sterowanie optymalne magazynem"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1972
Number of pages: 239
Supervisor: Kazimierz Mańczak
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Zdzisław Sadowski. Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Optymalizacja procesu wytwarzania elementu konstrukcji siłownika hydraulicznego

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

See more