Years / 1975

Page z 4 (34 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

XXX lat Politechniki Wrocławskiej

Ryszard Karwowski, Ryszard Szkop, wideo, Politechnika Wrocławska, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Prognoza obciążenia ruchem sieci komunikacyjnej miasta Gliwice na rok 1990

Tadeusz Zipser, Romuald Pustelnik, inny dokument, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Simulation models in the development of the settlement network

Tadeusz Zipser, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Metody numeryczne całościowej analizy porównawczej obszarów zurbanizowanych pod kątem sprawności układów komunikacyjnych (etap III)

Tadeusz Zipser, Krzysztof Głogowski, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Studium modelowe systemu komunikacyjnego miasta Wrocławia

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Elżbieta Chądzyńska, Krzysztof Głogowski, Elżbieta Litwińska, Kazimierz Przybysz, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Prognoza symulacyjna struktury przestrzennej Polski na lata 1990-2000 (I etap)

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Jan Kowalski, Katarzyna Kwaśniewska, Elżbieta Litwińska, Mieczysław Sidor, Joanna Zagożdżon, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modele symulacyjne w rozwoju sieci osadniczej: część 2

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Jan Kowalski, Katarzyna Kwaśniewska, Elżbieta Litwińska, Romuald Pustelnik, Joanna Zagożdżon, książka, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

WPŁYW HERBICYDÓW STOSOWANYCH W UPRAWIE ZIEMNIAKA NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI SKROBI. CZĘŚĆ III

Wacław Leszczyński, Grażyna Lisińska, artykuł, rozdział, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

NAKŁADY PRACY I ORGANIZACJA PRZEPROWADZANIA CHEMICZNYCH ZABIEGÓW OCHRONY ROŚLIN W GOSPODARSTWIE WIELKOTOWAROWYM NA PRZYKŁADZIE RZD MAGNICE

Maria Golinowska, artykuł, rozdział, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

WPŁYW HERBICYDÓW STOSOWANYCH W UPRAWIE ZIEMNIAKA NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI SKROBI. CZĘŚĆ II

Wacław Leszczyński, Gustaw Sobkowicz, Grażyna Lisińska, artykuł, rozdział, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Download selected Remove all selections

Page z 4 (34 results)