REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/19652

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19652

Resource type: chemical analysis

Widmo masowe eugenolu z olejku goździkowego

Widok

Resource metadata

Title Widmo masowe eugenolu z olejku goździkowego
Persons Authors: Anna Żołnierczyk, Antoni Szumny
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description GC-MS (gas chromatography – mass spectrometry) – metoda łącząca chromatografię gazową i spektrometrię mas. Polega na rozdziale analizowanej mieszaniny i rejestrację widm masowych składników, dzięki czemu można je zidentyfikować. Odznacza się wysoką efektywnością w identyfikacji i oznaczaniu śladowych ilości lotnych związków organicznych. Pojedyncze związki ulegają jonizacji i rozpadają się na naładowane fragmenty, powstaje jon molekularny o masie cząsteczkowej praktycznie równej masie cząsteczkowej badanego związku. Ulega on dalszemu rozpadowi - fragmentacji – otrzymuje się zestaw jonów o różnym stosunku masy do ładunku, charakterystycznych dla danego związku – widmo masowe. Widma masowe przedstawiane są najczęściej w układzie współrzędnych gdzie na osi rzędnej umieszcza się intensywność (najczęściej względną) a na osi odciętych wartość m/z. Widma masowe tego samego związku otrzymane są na tyle podobne, że możliwe jest użycie przy identyfikacji biblioteki widm - zdygitalizowanych widm masowych związków, które porównywane są z otrzymanym widmem. Można w ten sposób zidentyfikować nieznane substancje, na przykład składniki olejków zapachowych. (Polish)
Comments: 35. Baza danych raportów analiz chemicznych oraz zdjęcia analiz wzorców wraz z wynikami analiz.
Keywords "związki zapachowe"@pl, "olejki eteryczne"@pl, "widmo masowe"@pl, "Chromatografia gazowa ze spektrometrią mas"@pl
Classification Resource type: chemical analysis
Scientific discipline: dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Analysis type: analiza chemiczna
Biological membership: Goździk (Syzygium aromaticum)
Apparatus type and working conditions: GAS CHROMATOGRAPH GC-2010Plus, SCHIMADZU; GCMS-Q2020; kolumna: ZB-5 (30m x 0,25mm x 0,25μm); split: 20:1, temperatura dozownika: 250°C, temperatura kolumny: 60°C (3 min) do 120°C (narost 3°C/min) , do 300°C (narost 15°C/min, 2 min) , gaz nośny hel (1 mL/min). Czas analizy 37 minut.
Place of creation: Wrocław
Creation time: 2017
Resource language: Polish
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Anna Żołnierczyk
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Anna Żołnierczyk, Antoni Szumny. Widmo masowe eugenolu z olejku goździkowego. [chemical analysis] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Profil kwasów tłuszczowych nasion kopru włoskiego (Foeniculum vulgare genotyp Kerman) uprawianego w warunkach bez stresu wodnego

Antoni Szumny, Ali Golami Zali, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Profil kwasów tłuszczowych w wytłokach z konopi suszonych konwekcyjnie w temp. 60 stopni (powtórzenie 2)

Antoni Szumny, Jacek Łyczko, Adam Figiel, Klaudia Masztalerz, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Widmo masowe kopaenu z olejku imbirowego

Anna Żołnierczyk, Antoni Szumny, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Widmo masowe aldehydu orto-metoksycynamonowego z olejku cynamonowego

Anna Żołnierczyk, Antoni Szumny, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Widmo masowe beta-ocymenu z olejku grejpfrutowego

Anna Żołnierczyk, Antoni Szumny, chemical analysis, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

See more