REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14921

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14921

Resource type: thesis

Właściwości optyczne niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych grupy III-V rozrzedzonych azotem

View

Resource metadata

Title Właściwości optyczne niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych grupy III-V rozrzedzonych azotem
Persons Authors: Przemysław Poloczek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Rozprawa doktorska dotyczy zbadania struktury energetycznej przy wykorzystaniu spektroskopii modularnej, układów ze studniami kwantowymi InGaAsNSb/GaAs oraz InGaAsNSb/InPW, w których określono optymalne parametry procesu wygrzewania. W pracy zbadano również wpływ wysokiej zawartości azotu (4,6%) na strukturę energetyczną oraz właściwości optyczne studni kwantowych. W ostatniej części określono wpływ parametrów procesu wzrostu, a także procesu wygrzewania na właściwości optyczne oraz najbliższe otoczenie atomów azotu w studniach kwantowych InGaAsN/GaAs. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "InGaAsNSb"@pl, "studnie kwantowe"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)
Destination group: students, entrepreneurs, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2011
Number of pages: 89
Supervisor: Jan Misiewicz
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 12243
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Przemysław Poloczek. Właściwości optyczne niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych grupy III-V rozrzedzonych azotem. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wykład Fotonika. Materiały dla optoelektroniki (przyrządowej)

Ryszard Korbutowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)