REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/3822

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/3822

Resource type: other document

WZM Modelowanie Ruchu: Plan selekcyjno-wiązkowy więźby ruchu. Kategoria ruchu dom-praca, kierunek PN/WSCH-PD/ZACH (17)

View

Resource metadata

Title WZM Modelowanie Ruchu: Plan selekcyjno-wiązkowy więźby ruchu. Kategoria ruchu dom-praca, kierunek PN/WSCH-PD/ZACH (17)
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Fragment serii: WZM Modelowanie Ruchu WZM - Wałbrzyski Zespół Miejski. Seria map przedstawiających wyniki modelowań ruchu dla Wałbrzycha na rok 1990 i później. Reprezentują one rozpoznanie uwarunkowań zjawisk transportowych w obrębie Wałbrzyskiego Zespołu Miejskiego, wynikających z charakterystyk miejscowej ludności oraz aktywności, w które była zaangażowana. Sformułowanie generalnych zasad modelowania tej rzeczywistości wraz z doborem narzędzi prognozowania. Wykonanie prognoz ruchliwości (przepływów osób) między rejonami zespołu. Dokonanie interpretacji wyników modelowań prognostycznych, polegającej na propozycji wprowadzenia zmian i modernizacji do istniejącego układu transportowego. (Polish)
Keywords "Planowanie przestrzenne"@pl, "Wałbrzych"@pl, "urbanistyka miasta"@pl, "Dolny Śląsk"@pl, "modelowanie potoków ruchu"@pl, "model międzyrejonowej wymiany ruchu"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Creation time: 1980
Series name: WZM Modelowanie Ruchu
Numbering (part, volume, number, issue): 17
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 17-05-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. WZM Modelowanie Ruchu: Plan selekcyjno-wiązkowy więźby ruchu. Kategoria ruchu dom-praca, kierunek PN/WSCH-PD/ZACH (17). [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more