Years / 1980

Filter
Page of  7 (70 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Heurystyczny algorytm wyboru suboptymalnej ścieżki w grafie. (PD-1980-01)

Wiktor Olinger, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Komputerowe projektowanie obróbki w systemie EXAPT dla dwugłowicowych tokarek ze sterowaniem ciągłym. (PN-1980-03)

Zbigniew Nahorski, Jacek Stefański, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Propozycje rozwoju sektora energii elektrycznej. (PN-1980-08)

Wiesław Ciechanowicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Metoda Scolnika dla pewnej klasy nielinowych modeli regresji. (PN-1980-01)

Roman Weinfeld, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02)

Piotr Mazurek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Wieloletnia koordynacja międzynarodowego rozwoju gospodarczego. (PN-1980-06-01)

Jerzy Hołubiec, Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Wyznaczanie najkrótszych dróg w pewnej klasie sieci nieskierowanych. (PN-1980-11)

Andrzej Partyka, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Algorytm dla zadania najtańszej drogi ograniczeń (PN-1980-10)

Wiktor Olinger, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Międzynarodowa współpraca gospodarcza a jednolite ceny międzynarodowe. (PN-1980-06-02)

Florian Stanisław Piasecki, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Metoda poszukiwania najlepszej struktury systemu organizacyjnego. (PN-1980-05)

Jacek Stefański, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page of  7 (70 results)
Results on page