REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14929

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14929

Resource type: thesis

Zarządzanie procesem uczenia w komputerowych systemach wspomagających nauczanie

View

Resource metadata

Title Zarządzanie procesem uczenia w komputerowych systemach wspomagających nauczanie
Title variant: Learning process manegement in e-learning systems
Persons Authors: Marek Woda
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Niniejsza praca poświęcona jest efektywnemu zarządzaniu procesem uczenia w komputerowych systemach nauczania, a ściślej rzecz biorąc opracowaniu algorytmów realizujących proces nauczania wykorzystujących automatyczny dobór stopnia trudności lekcji w zależności od indywidualnych cech studenta, oraz doborowi takiej architektury by podwyższyć efektywność techniczną tego procesu poprzez wykorzystanie środków technicznych platformy zdalnego nauczania. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "algorytmy uczenia"@pl, "e-learning"@pl, "systemy agentowe"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2006
Number of pages: 99
Supervisor: Wojciech Zamojski
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1646
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 17-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Marek Woda. Zarządzanie procesem uczenia w komputerowych systemach wspomagających nauczanie. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Platforma Moodle - elementy grywalizacji

Agnieszka Herczak-Ciara, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Moodle - poradnik. Część 2: Egzamin w formie wypowiedzi otwartej (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Moodle - poradnik. Część 1: Egzamin w formie testu pytań zamkniętych (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 12: Funkcje trygonometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more