Authors: Z / Leszek Zaremba

Filter
Page of  3 (23 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Nowe spojrzenie na immunizację (RB-1995-37-05)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-37-02)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-37-03)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Solution of immunization problem in case of proportional spot rate shifts (RB-1995-37-04)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Kwalifikacja ryzyka. How to find a bond portfolio with the highest convexity in a class of fixed duration portfolios (RB-2000-86-02)

Leszek Zaremba, Włodzimierz Smoleński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Kwalifikacja ryzyka. Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-2000-86-01)

Leszek Zaremba, Włodzimierz Smoleński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Kwalifikacja ryzyka. Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań finansowych (RB-2000-86-04)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Kwalifikacja ryzyka. Extension of Khang`s immunization formula (RB-2000-86-05)

Leszek Zaremba, Grzegorz Rządkowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Kwalifikacja ryzyka. Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu (RB-2000-86-03)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Page of  3 (23 results)
Results on page