REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82790

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82790

Resource type: article, chapter

Modelowanie matematyczne i optymalizacja sieci wodociągowych jako narzędzia wspomagania decyzji w procesie projektowania (RB-1994-17)

View

Resource metadata

Title Modelowanie matematyczne i optymalizacja sieci wodociągowych jako narzędzia wspomagania decyzji w procesie projektowania (RB-1994-17)
Persons Authors: Lucyna Bogdan, Jan Studziński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawia się zagadnienia modelowania matematycznego i optymalizacji sieci wodociągowych, budowanych do zaopatrywania ludności w wodę pitną. Są to sieci ciśnieniowe, w których przepływ wody i rozkład ciśnienia są opisane odpowiednimi równaniami mechaniki płynów. Modelowanie i optymalizacja są niezbędnymi etapami procesu projektowania. Rozwiązuje się je w praktyce różnymi sposobami. W pracy proponuje się pewien sposób projektowania komputerowego, mogący być w zamierzeniach autorów wygodnym narzędziem do wspomagania decyzji projektantów. Są zamieszczone wyniki obliczeń numerycznych dotyczących modelowania, optymalizacji i projektowania sieci wodociągowych. Przedstawione metody i opisane programy komputerowe mogą być również użyte do projektowania sieci kanalizacyjnych lub gazowych, przy czym należałoby wówczas wprowadzić odpowiednie zmiany w równaniach opisujących sieć. (Polish)
Keywords "Wspomaganie decyzji"@pl, "mathematical modeling"@en, "water pipes network"@en, "modelowanie matematyczne"@pl, "sieć wodociągowa"@pl, "decision support"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1994-17
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1994
From page: 1
To page: 28
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Lucyna Bogdan, Jan Studziński. Modelowanie matematyczne i optymalizacja sieci wodociągowych jako narzędzia wspomagania decyzji w procesie projektowania (RB-1994-17). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wyznaczanie modeli krystalizacji szkła w zależności od składu chemicznego (PN-1976-02-01)

Hanna Ciszewska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / chemia (2011)

Estymacja objętości czynnych zbiorników przy zmiennych przepływach (RB-1996-41)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / ochrona środowiska (2011)

See more