REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76613

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76613

Resource type: article, chapter

Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Dynamika przechodzenia zanieczyszczeń przez zbiornik ze zmiennym przepływem (RB-1998-47-05)

View

Resource metadata

Title Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Dynamika przechodzenia zanieczyszczeń przez zbiornik ze zmiennym przepływem (RB-1998-47-05)
Persons Authors: Lucyna Bogdan, Zbigniew Tadeusz Nahorski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy rozważono zagadnienie planowania zrzutu zanieczyszczeń do ścieków dopływających do zbiornika. Jest ono proste do analizy, gdy dopływ do zbiornika jest stały. Komplikuje się natomiast, gdy dopływ jest zmienny. W takim przypadku można jednak wprowadzić do planowania elementy optymalizacji. Można na przykład tak zaplanować zrzut, aby minimalizować stężenie maksymalne zanieczyszczenia w zbiorniku. To zagadnienie jest właśnie analizowane w pracy. (Polish)
Keywords "invariant flows"@en, "dynamika przepływu"@pl, "flow dynamic"@en, "przepływy o zmiennym natężeniu"@pl, "wastewater treatment"@en, "oczyszczanie ścieków"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-47-05
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 11
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Lucyna Bogdan, Zbigniew Tadeusz Nahorski. Modele komputerowe do wspomagania decyzji technologicznych w oczyszczalni ścieków. Dynamika przechodzenia zanieczyszczeń przez zbiornik ze zmiennym przepływem (RB-1998-47-05). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Estymacja objętości czynnych zbiorników przy zmiennych przepływach (RB-1996-41)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk chemicznych / ochrona środowiska (2011)

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 10. Sterowanie stężeniem tlenu w komorach osadu czynnego (RB-1997-21-10)

Zbigniew Nahorski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Sterowanie cyfrowe piecem szklarskim z identyfikacją na podstawie zasady najmniejszej sumy kwadratów

Zbigniew Nahorski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Estymacja parametrów fizjologicznych układu moczowego za pomocą zlinearyzowanych modeli parametrycznych. Część II: Dane rzeczywiste (RB-1994-16B)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, Fryderyk Unton, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

See more