REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82725

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82725

Resource type: article, chapter

Propozycje rozwoju sektora energii elektrycznej. (PN-1980-08)

View

Resource metadata

Title Propozycje rozwoju sektora energii elektrycznej. (PN-1980-08)
Persons Authors: Wiesław Ciechanowicz
Cocreators: Tomasz Obudziński (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem opracowania jest sformułowanie propozycji dotyczących rozwoju sektora energii elektrycznej. Dokonuje się tego na podstawie oszacowanego deficytu energii elektrycznej na lata 1980-2040 i informacji o tendencjach rozwojowych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Przedstawione propozycje są niejako założeniami do opracowywanego w Instytucie Badań Systemowych modelu rozwoju sektora energii elektrycznej. Ma on stanowić narzędzie planowania rozwoju. Konsekwencją planowania rozwoju sektora energii elektrycznej względnie systemu paliw i energii ma być koncepcja rozwoju. Winna ona w pierwszym etapie dać między innymi odpowiedź, jak ukierunkować badania naukowe obejmowane odpowiednimi programami mając na uwadze wykorzystanie istniejących w Polsce zasobów wiedzy i nauki dla osłabienia przewidywanego deficytu paliw i energii. Podstawą rozwoju sektora powinny być elektrownie wę­glowe. Pozwalałoby to w przyszłości uniezależniać się od znacznego importu urządzeń energetycznych. Równocześnie wymagałoby to zwiększenia ilości węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej. Wobec ogólnego oczekiwanego deficytu energii pierwotnej w Polsce źródła dodatkowych ilości węgla należy szukać w rozwoju technologii, przyczyniających się do racjonalnej gospodarki paliwami i energią we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej oraz zwiększania sprawności spalania węgla i zamiany ciepła na pracę prądu elektrycznego w elektrowniach wę­glowych. (Polish)
Keywords "analysis of development possibilities"@en, "coal-fired power plants"@en, "development of energy sector"@en, "analiza możliwości rozwoju"@pl, "elektrownie węglowe"@pl, "rozwój sektora energetycznego"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1980-08
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1980
From page: 1
To page: 37
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wiesław Ciechanowicz. Propozycje rozwoju sektora energii elektrycznej. (PN-1980-08). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne CEMENT (RB-1996-60)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, Piotr Holnicki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

WSPOMAGANIE DECYZJI FINANSOWYCH GMINY.Opracowane oprogramowanie systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1996-52)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Problemy wprowadzania intensywnej uprawy biomasy w modelu symulacji rozwoju rolnictwa w regionie rolniczym (RB-2000-55)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

Planowanie strategiczne długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa (RB-1995-10)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

System komputerowy do kompleksowej analizy wykorzystania bioenergii na obszarach wiejskich (RB-2000-52)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more