REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78375

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78375

Resource type: article, chapter

Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02)

View

Resource metadata

Title Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02)
Persons Authors: Piotr Mazurek
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy jest opisana metoda sekwencyjna programowania liniowego. Znajduje ona rozwiązanie problemu liniowego przez rozwiązanie ciągu relaksacji. Metoda wybiera ze zbioru ograniczeń problemu podzbiór ograniczeń aktywnych w punkcie optymalnym. Celem pracy jest przedstawienie metody i jej porównanie z innymi metodami programowania liniowego. (Polish)
Keywords "programowanie liniowe"@pl, "linear programming"@en, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "metoda sekwencyjna"@pl, "sequential method"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1980-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1980
From page: 1
To page: 22
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 19-10-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Piotr Mazurek. Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more