REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14812

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14812

Resource type: thesis

Polarymetria obrazowa z częstością nośną i możliwości jej zastosowania w biomedycynie

View

Resource metadata

Title Polarymetria obrazowa z częstością nośną i możliwości jej zastosowania w biomedycynie
Title variant: Imaging polarimetry with carrier frequency and its application in biomedicine
Persons Authors: Sławomir Drobczyński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W niniejszej rozprawie przedstawiono nową metodę polarymetrii obrazowej z częstością nośną. Metoda ta jest ogólniejsza niż metoda prezentowana przez Quana, ponieważ pozwala na obliczenie rozkładu kąta azymutu pierwszego wektora własnego oraz przesunięcia fazowego między falami własnymi dla ośrodka liniowo dwójłomnego niedichroicznego. Zastosowanie przestrzennej modulacji stanu polaryzacji światła, pozwala na zredukowanie liczby rejestrowanych obrazów natężenia światła, w stosunku do polarymetrii obrazowej ze skokową zmianą fazy. Metoda proponowana przez autora niniejszej pracy wymaga zarejestrowania tylko dwóch obrazów natężenia światła. Skraca to oczywiście czas pomiaru przez co metoda może być wykorzystana do statycznych i dynamicznych pomiarów dwójłomności. Autor rozprawy opracował również metody do wyznaczania własności ośrodków liniowych dichroicznych oraz eliptycznie dwójłomnych niedichroicznych, przy użyciu polarymetrii obrazowej z częstością nośną. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "anizotropia"@pl, "polarymetria obrazowa"@pl, "modulator ciekłokrystaliczny"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)
Destination group: students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2006
Number of pages: 92
Supervisor: Henryk Kasprzak
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1444
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Sławomir Drobczyński. Polarymetria obrazowa z częstością nośną i możliwości jej zastosowania w biomedycynie. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources