ODSYŁACZE

Link do zasobu (portal):

Link do zasobu (repozytorium):

https://id.e-science.pl/records/180

ZGŁOSZENIE

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności *

Resource type: ekspert

Doświadczenie eksperckie - Wojciech Cieśliński

Resource metadata

Title Doświadczenie eksperckie - Wojciech Cieśliński
Persons Partner: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Description zarządzanie przedsiębiorstwem, usługami sportowymi, turystycznymi, logistyka, wdrażanie systemów informatycznych, podejście procesowe w organizacji, organizacja usług w zakresie ARA, doskonalenia procesów komunikowania się w organizacji, mediatyzacja przestrzeni organizacyjnej przedsiębiorstw, klubów, sportowców, zarządzanie produkcją z wykorzystaniem programu e-skala, BaaN, zarządzania i wdrażanie systemów jakości na bazie ISO 9001. (Polski)
Keywords "zarządzanie"@pl
Classification Resource type: ekspert
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Target group: naukowcy, studenci, przedsiębiorcy, administracja publiczna, ogół społeczeństwa
Information on harmful content: No
Characteristics Osoba: Wojciech Cieśliński
Specjalizacja: Zarządzanie, wartość medialna, transformacja cyfrowa przedsiębiorstw sportowych, zarządzanie procesami, zarządzanie jakością (auditor jakości), metody i techniki zarządzania, heurystyka i inwentyka zarządzania, twórcze rozwiązywanie problemów,
Ukończona uczelnia: AWF Wrocław, AE Wrocław, Politechnika Wrocławska,
Ukończony kierunek: Wychowanie Fizyczne, Trenerski, Zarządzanie, Komunikacja społeczna w organizacji,
Specjalność: Trener judo, wychowanie fizyczne, zarządzanie, komunikacja, przestrzeń medialna sportu
Tytuł pracy magisterskiej: Równowaga - badanie zdolności sportowca do skutecznych zachowań w walce sportowej
Rok obrony pracy magisterskiej: 1984
Tytuł rozprawy doktorskiej: Model usprawniania treningu sportowego z zastosowaniem metod heurystycznych
Rok obrony rozprawy doktorskiej: 1992
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego
Rok obrony rozprawy habilitacyjnej: 2012
Doświadczenie eksperckie:

Auditor jakości, coaching zespołów procesowych, trenadżeryzm, procesualizm, zarządzanie przestrzenią organizacyjną przedsiębiorstw sportowych, BPMN - programowanie i modelowanie procesów biznesowych, trening kierowniczy, trening heurystyczny, opracowanie funkcjonalności systemów informatycznych dla klubów sportowych, wartościowanie i atestacja stanowisk pracy, restrukturyzacja przedsiębiorstw.
1. Szkolenia i doradztwo w wyżej wymienionych tematach dla:
-Izb Skarbowych (3)
-Urzędów Skarbowych (34),
-Hutmen,
-Rafako,
-Porcelit,
Termet,
Tester,
-Przedsiębiorstwa energetyczne (7),
-Przedsiębiorstwa turystyczne (4),
-Pol-Miedź-Trans,
-KGHM,
w sumie 41 przedsiębiorstw oraz Urzędów Miast oraz OSiR .

Inne osiągnięcia:

1. 14 grantów złożonych w MNiSzW, NCN, NCBiR w tym 4 zrealizowane.
2. Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli w zakresie "Przedsiębiorczości" (700 osób).
3. Trening menedżerski dla rozpoczynających działalność gospodarczą (400 osób).
4.Szkolenia dla Klubów sportowych w zakresie zarządzania jakością (ISO norma 9001:2000).
5.Doradztwo dla Szkół Wyższych w zakresie wdrażania podejścia procesowego w zarządzaniu .
6. Pełnomocnik Rektora ds Jakości,
7. Auditor jakości na Uczelniach Wyższych

Publications
 • Autorzy: Iwona Chomiakorsa, Wojciech Cieśliński, Kazimierz Perechuda
  Tytuł: Nielokalność inkrementalnej strategii zarządzania kapitałem relacyjnym w cyberprzestrzeni organizacyjnej przedsiębiorstw
  Rok wydania: 2013
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 22
  ISSN: 2084-2686
  PBN: 591451

 • Autorzy: Iwona Chomiakorsa, Wojciech Cieśliński
  Tytuł: Strategiczny kontekst zarządzania procesami przepływu wiedzy - model komunikacji elektronicznej na przykładzie przedsiębiorstw sportowych
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 27
  ISSN: 2084-2686
  PBN: 600417

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Wojciech Idzikowski
  Tytuł: The designing of customer management strategies using ICT tools in Pure Jatomi
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 34
  ISSN: 1507-3858
  Numer DOI: 10.15611/ie.2014.4.09
  PBN: 600564
  Słowa kluczowe: "Body of European Regulators for Electronic Communications"@en , "sports association"@en

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jan Kosendiak
  Tytuł: Computer-aided training design as a factor in sports training process management
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 34
  ISSN: 1507-3858
  Numer DOI: 10.15611/ie.2014.4.02
  PBN: 600803
  Słowa kluczowe: "Radiology Information Systems"@en , "Creative Design"@pl

 • Autorzy: Iwona Chomiakorsa, Wojciech Cieśliński, Kazimierz Perechuda
  Tytuł: Determinanty projektowania modeli biznesu dla klubów sportowych
  Rok wydania: 2014
  ISSN: 1231-7853
  PBN: 600851

 • Autorzy: Iwona Chomiakorsa, Wojciech Cieśliński, Jakub Mierzyński
  Tytuł: Dojrzałość projektowa i procesowa przedsiębiorstw - aspekty metodologiczne
  Rok wydania: 2014
  ISSN: 1231-7853
  PBN: 600865

 • Autorzy: Iwona Chomiakorsa, Wojciech Cieśliński, Juliusz Migasiewicz, Kazimierz Perechuda, Andrzej Rokita, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: E-AZS platform model - the concept of application of information and communications technology in sports enterprises
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 34
  ISSN: 1507-3858
  Numer DOI: 10.15611/ie.2014.4.01
  PBN: 601197

 • Autorzy: Piotr Chynał, Wojciech Cieśliński, Igor Perechuda
  Tytuł: Value of a football club in the context of social media
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 34
  ISSN: 1507-3858
  Numer DOI: 10.15611/ie.2014.4.05
  PBN: 601448
  Słowa kluczowe: "VAR- Value At Risk"@pl , "Social Media"@en , "economic value"@en

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jakub Mierzyński
  Tytuł: Model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego
  Rok wydania: 2014
  ISSN: 1899-3192
  Numer DOI: 10.15611/pn.2014.340.36
  PBN: 601586
  Słowa kluczowe: "organizacyjne uczenie się"@pl , "otwarte innowacje"@pl , "orientacja procesowa"@pl , "automatyczna zmiana zakresow"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jakub Mierzyński, Wacław Nosek
  Tytuł: Model zarządzania procesami odnowy przedsiębiorstw - w kierunku organizacyjnego uczenia się
  Rok wydania: 2014
  ISSN: 1899-3192
  Numer DOI: 10.15611/pn.2014.359.04
  PBN: 601600
  Słowa kluczowe: "procesy odnowy"@pl , "organizacyjne uczenie się"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Kazimierz Perechuda
  Tytuł: Teoretyczne aspekty sieciowania przestrzeni organizacyjnej
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 32
  ISSN: 2084-2686
  PBN: 636575

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jakub Mierzyński
  Tytuł: Roadmapping - model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw
  Rok wydania: 2013
  PBN: 640110

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Wojciech Idzikowski, Elżbieta Nawrocka, Kazimierz Perechuda
  Tytuł: Analiza procesowa usług turystycznych
  Rok wydania: 2013
  PBN: 641411

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Piotr Głowicki, Paweł Piepiora, Janusz Sobecki, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Applying advanced ICT technologies and augmented reality to generate future events on the example of organisation and education in sports: methodological assumptions
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 3
  ISSN: 2321-8169
  PBN: 666729

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński
  Tytuł: Poszerzanie przestrzeni organizacyjnej - ICT i Augmented Reality jako narzędzia rozciągania łańcuchów wartości
  Rok wydania: 2015
  PBN: 667899

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Piotr Głowicki, Katarzyna Kopeckapiech, Adam Pawlukiewicz, Igor Perechuda
  Tytuł: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania granicami przestrzeni organizacyjnej a kreowanie wartości medialnej
  Rok wydania: 2015
  PBN: 671185

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Piotr Głowicki
  Tytuł: Przegląd form e-learningowych w obszarze kształcenia w organizacji
  Rok wydania: 2015
  ISSN: 1899-3192
  Numer DOI: 10.15611/pn.2015.400.04
  PBN: 672539
  Słowa kluczowe: "knowledge management"@en , "Europäisches Innovations- und Technologieinstitut"@de , "system E-learning"@pl , "zarządzanie wiedzą chronioną"@pl , "otwarte innowacje"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jarosław Maśliński, Juliusz Migasiewicz, Magdalena Szałek, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Risk related to passion - comparative analysis of traumas on the example of judo and wrestling
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 11
  ISSN: 1643-8698
  PBN: 691948
  Słowa kluczowe: "Brain Injury, Chronic"@en

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Aleksander Jatowtt, Jarosław Maśliński, Paweł Piepiora, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Physical fitness 11-12 years boys who train judo and those who do not practise sport
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 11
  PBN: 718847

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Wojciech Idzikowski
  Tytuł: Definiowanie kultury organizacyjnej i marki jako fundament do wprowadzenia zarządzania wartością klienta w organizacji
  Rok wydania: 2015
  ISSN: 1899-3192
  Numer DOI: 10.15611/pn.2015.400.06
  PBN: 719193
  Słowa kluczowe: "Brandt"@pl , "Organizational Culture"@en , "marka"@pl , "kultura organizacyjna"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Zbigniew N Piepiora, Paweł Piepiora, Janusz Sobecki, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Application of the Augmented Reality in prototyping the educational simulator in sport - the example of judo
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 710
  Numer DOI: 10.1088/1742-6596/710/1/012016
  PBN: 728202

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Wojciech Idzikowski
  Tytuł: Ocena wartości sił sprzedaży: analiza case study w branży sportowej
  Rok wydania: 2016
  PBN: 728376

 • Autorzy: Piotr Bernat, Wojciech Cieśliński, Paweł Piepiora, Zbigniew Piepiora, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: The safety engineering of mass sports events - the model of emergency management of logistics processes with using of advanced technologies (Augmented Reality, GPS i ICT)
  Rok wydania: 2016
  Numer DOI: 10.2991/icca-16.2016.114
  PBN: 728843
  Słowa kluczowe: "ICT"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Zbigniew Piepiora, Paweł Piepiora, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Quality management versus process approach
  Rok wydania: 2016
  PBN: 728875

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Paweł Piepiora, Zbigniew Piepiora, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: The organizational cyberspace - E-trainerism. The model of advanced ICT and augmented reality in sports enterprises
  Rok wydania: 2015
  PBN: 728946

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Piotr Głowicki
  Tytuł: Cyberspace of enterprises - Polish enterprises' development model-process orientation
  Rok wydania: 2016
  ISSN: 1899-3192
  Numer DOI: 10.15611/pn.2016.421.06
  PBN: 738670
  Słowa kluczowe: "efektywność organizacji"@pl , "orientacja procesowa"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński
  Tytuł: Kwantowanie przestrzeni organizacyjnej z zastosowaniem zaawansowanych technologii na przykładzie sportu
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 1
  ISSN: 2083-1560
  Numer DOI: 10.17512/znpcz.2016.3.1.08
  PBN: 758438
  Słowa kluczowe: "ICT"@pl , "sport i rekreacja"@pl , "drugie kwantowanie"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Kazimierz Perechuda
  Tytuł: "Obrazy" ontologii teorii kwantów - model zarządzania granicami przestrzeni organizacyjnej z zastosowaniem zaawansowanych technologii informatycznych (ICT i augmented reality)
  Rok wydania: 2016
  PBN: 758443

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Piotr Głowicki
  Tytuł: Agile networks modeling with integrated elements of personal functions
  Rok wydania: 2016
  PBN: 758453

 • Autorzy: Iwona Chomiakorsa, Wojciech Cieśliński, Piotr Głowicki, Jakub Mierzyński, Andrzej Rokita
  Tytuł: Model of network thinking in management of knowledge flow processes in sports enterprises
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 20
  ISSN: 1540-1200
  PBN: 760285

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jarosław Maśliński, Tomasz Śliz, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Body balance in judokas
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 7
  ISSN: 2081-5735
  Numer DOI: 10.5604/20815735.1222834
  PBN: 767297
  Słowa kluczowe: "Martial Arts"@en , "judo"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Patryk Kaczmarczyk, Jarosław Maśliński, Cezary Sielużycki, Janusz Sobiecki, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Microsoft Kinect as a tool to support training in professional sports: augmented reality application to tachi-waza techniques in judo
  Rok wydania: 2016
  Numer DOI: 10.1109/ENIC.2016.29
  PBN: 778481

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Roman Kalina, Jarosław Maśliński, Andrzej Rokita, Janusz Sobecki, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: The use of augmented reality technology to improve the judo techniques. Premises, assumptions, methodology, research tools, preliminary scenarios - the first stage of the study
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 12
  ISSN: 1643-8698
  PBN: 794439
  Słowa kluczowe: "prognozowanie - metoda Delphi"@pl , "sporty walki"@pl , "metodologia analizy"@pl , "cyfrowa technika pomiarowa"@pl , "judo"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński
  Tytuł: Kwantowanie przestrzeni organizacyjnej z zastosowaniem zaawansowanych technologii na przykładzie sportu
  Tytuł źródła: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 1
  ISSN: 2083-1560
  Zakres stron od: 74
  Zakres stron do: 82
  Numer DOI: 10.17512/znpcz.2016.3.1.08
  PBN: 758438
  Słowa kluczowe: "sport i rekreacja"@pl , "ICT"@pl , "drugie kwantowanie"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Kazimierz Perechuda
  Tytuł: "Obrazy" ontologii teorii kwantów - model zarządzania granicami przestrzeni organizacyjnej z zastosowaniem zaawansowanych technologii informatycznych (ICT i augmented reality)
  Rok wydania: 2016
  Zakres stron od: 477
  Zakres stron do: 486
  PBN: 758443

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński
  Tytuł: ww
  Rok wydania: 2000
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 11

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński
  Tytuł: Zarządzanie procesami w cyberprzestrzeni - problemy barier wzrostu
  Rok wydania: 2011
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 219
  Numer DOI: PNNP05760
  Słowa kluczowe: "zarządzanie"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński
  Tytuł: zz
  Rok wydania: 1999
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 11
  Numer DOI: 11

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński
  Tytuł: Model of network thinking in management of knowledge flow processes in sports enterprises
  Tytuł źródła: The Journal of American Academy of Business, Cambridge
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 20
  ISSN: 1540-1200
  Zakres stron od: 192
  Zakres stron do: 197
  PBN: 760285

 • Autorzy: Iwona Chomniak-Orsa, Wojciech Cieśliński
  Współtwórcy: Piotr Głowicki, Wojciech Idzikowski, Aleksandra Leśniewska, Igor Perechuda, Andrzej Rokita, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Informatyka Ekonomiczna
  Tytuł źródła: redakcja tematyczna Wojciech Cieśliński, Iwona Chomiak-Orsa
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 2014/14 2016/4
  ISSN: 1507-3858
  Słowa kluczowe: "rozszerzona rzeczywistość"@pl , "informatyka w zarządzaniu"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jarosław Maśliński, Tomasz Śliz, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Body balance in judokas
  Tytuł źródła: Journal of Combat Sports and Martial Arts
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 7
  ISSN: 2081-5735
  Zakres stron od: 43
  Zakres stron do: 49
  Numer DOI: 10.5604/20815735.1222834
  PBN: 767297
  Słowa kluczowe: "Arts, Martial"@en , "judo"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Patryk Kaczmarczyk, Jarosław Maśliński, Cezary Sielużycki, Janusz Sobiecki, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Microsoft Kinect as a tool to support training in professional sports: augmented reality application to tachi-waza techniques in judo
  Rok wydania: 2016
  Zakres stron od: 153
  Zakres stron do: 158
  Numer DOI: 10.1109/ENIC.2016.29
  PBN: 778481

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jarosław Maśliński, Janusz Sobecki, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: The use of augmented reality technology to improve the judo techniques. Premises, assumptions, methodology, research tools, preliminary scenarios - the first stage of the study
  Tytuł źródła: Archives of Budo
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 12
  ISSN: 1643-8698
  Zakres stron od: 355
  Zakres stron do: 367
  PBN: 794439
  Słowa kluczowe: "cyfrowa technika pomiarowa"@pl , "prognozowanie - metoda Delphi"@pl , "sporty walki"@pl , "metodologia analizy"@pl , "judo"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Wacław Nosek, Igor Perechuda
  Tytuł: Aktywność sportowo adaptacyjna osób starszych - założenia teoretyczne modelu (SROI)
  Rok wydania: 2017
  Zakres stron od: 92
  Zakres stron do: 103
  PBN: 829435

 • Autorzy: Iwona Chomiakorsa, Wojciech Cieśliński, Kazimierz Perechuda
  Tytuł: Nielokalność inkrementalnej strategii zarządzania kapitałem relacyjnym w cyberprzestrzeni organizacyjnej przedsiębiorstw
  Tytuł źródła: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
  Rok wydania: 2013
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 22
  ISSN: 2084-2686
  Zakres stron od: 247
  Zakres stron do: 260
  PBN: 591451

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński
  Tytuł: IT space organization - process orientation
  Rok wydania: 2017
  Zakres stron od: 121
  Zakres stron do: 129
  PBN: 836179

 • Autorzy: Iwona Chomiakorsa, Wojciech Cieśliński
  Tytuł: Strategiczny kontekst zarządzania procesami przepływu wiedzy - model komunikacji elektronicznej na przykładzie przedsiębiorstw sportowych
  Tytuł źródła: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 27
  ISSN: 2084-2686
  Zakres stron od: 455
  Zakres stron do: 465
  PBN: 600417

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Wojciech Idzikowski
  Tytuł: The designing of customer management strategies using ICT tools in Pure Jatomi
  Tytuł źródła: Informatyka Ekonomiczna
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 34
  ISSN: 1507-3858
  Zakres stron od: 85
  Zakres stron do: 93
  Numer DOI: 10.15611/ie.2014.4.09
  PBN: 600564
  Słowa kluczowe: "Body of European Regulators for Electronic Communications"@en , "sports association"@en

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jan Kosendiak
  Tytuł: Computer-aided training design as a factor in sports training process management
  Tytuł źródła: Informatyka Ekonomiczna
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 34
  ISSN: 1507-3858
  Zakres stron od: 16
  Zakres stron do: 24
  Numer DOI: 10.15611/ie.2014.4.02
  PBN: 600803
  Słowa kluczowe: "information retrieval system"@en , "Creative Design"@pl

 • Autorzy: Iwona Chomiakorsa, Wojciech Cieśliński, Kazimierz Perechuda
  Tytuł: Determinanty projektowania modeli biznesu dla klubów sportowych
  Tytuł źródła: MARKETING I RYNEK
  Rok wydania: 2014
  ISSN: 1231-7853
  Zakres stron od: 503
  Zakres stron do: 509
  PBN: 600851

 • Autorzy: Iwona Chomiakorsa, Wojciech Cieśliński, Jakub Mierzyński
  Tytuł: Dojrzałość projektowa i procesowa przedsiębiorstw - aspekty metodologiczne
  Tytuł źródła: MARKETING I RYNEK
  Rok wydania: 2014
  ISSN: 1231-7853
  Zakres stron od: 26
  Zakres stron do: 32
  PBN: 600865

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Juliusz Migasiewicz, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: E-AZS platform model - the concept of application of information and communications technology in sports enterprises
  Tytuł źródła: Informatyka Ekonomiczna
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 34
  ISSN: 1507-3858
  Zakres stron od: 9
  Zakres stron do: 15
  Numer DOI: 10.15611/ie.2014.4.01
  PBN: 601197
  Słowa kluczowe: "knowledge and information systems"@en

 • Autorzy: Piotr Chynał, Wojciech Cieśliński, Igor Perechuda
  Tytuł: Value of a football club in the context of social media
  Tytuł źródła: Informatyka Ekonomiczna
  Rok wydania: 2014
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 34
  ISSN: 1507-3858
  Zakres stron od: 47
  Zakres stron do: 57
  Numer DOI: 10.15611/ie.2014.4.05
  PBN: 601448
  Słowa kluczowe: "Media, Social"@en , "VAR- Value At Risk"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jakub Mierzyński
  Tytuł: Model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego
  Tytuł źródła: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
  Rok wydania: 2014
  ISSN: 1899-3192
  Zakres stron od: 390
  Zakres stron do: 399
  Numer DOI: 10.15611/pn.2014.340.36
  PBN: 601586
  Słowa kluczowe: "organizacyjne uczenie się"@pl , "otwarte innowacje"@pl , "orientacja procesowa"@pl , "automatyczna zmiana zakresow"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jakub Mierzyński, Wacław Nosek
  Tytuł: Model zarządzania procesami odnowy przedsiębiorstw - w kierunku organizacyjnego uczenia się
  Tytuł źródła: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
  Rok wydania: 2014
  ISSN: 1899-3192
  Zakres stron od: 42
  Zakres stron do: 51
  Numer DOI: 10.15611/pn.2014.359.04
  PBN: 601600
  Słowa kluczowe: "procesy odnowy"@pl , "organizacyjne uczenie się"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Kazimierz Perechuda
  Tytuł: Teoretyczne aspekty sieciowania przestrzeni organizacyjnej
  Tytuł źródła: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 32
  ISSN: 2084-2686
  Zakres stron od: 301
  Zakres stron do: 316
  PBN: 636575

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jakub Mierzyński
  Tytuł: Roadmapping - model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw
  Rok wydania: 2013
  Zakres stron od: 56
  Zakres stron do: 65
  PBN: 640110

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Wojciech Idzikowski, Elżbieta Nawrocka, Kazimierz Perechuda
  Tytuł: Analiza procesowa usług turystycznych
  Rok wydania: 2013
  Zakres stron od: 463
  Zakres stron do: 471
  PBN: 641411

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Applying advanced ICT technologies and augmented reality to generate future events on the example of organisation and education in sports: methodological assumptions
  Tytuł źródła: International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 3
  ISSN: 2321-8169
  Zakres stron od: 5967
  Zakres stron do: 5971
  PBN: 666729

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński
  Tytuł: Poszerzanie przestrzeni organizacyjnej - ICT i Augmented Reality jako narzędzia rozciągania łańcuchów wartości
  Rok wydania: 2015
  Zakres stron od: 107
  Zakres stron do: 117
  PBN: 667899

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Katarzyna Kopeckapiech
  Tytuł: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania granicami przestrzeni organizacyjnej a kreowanie wartości medialnej
  Rok wydania: 2015
  Zakres stron od: 254
  Zakres stron do: 264
  PBN: 671185

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Jarosław Maśliński, Juliusz Migasiewicz, Magdalena Szałek, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Risk related to passion - comparative analysis of traumas on the example of judo and wrestling
  Tytuł źródła: Archives of Budo
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 11
  ISSN: 1643-8698
  Zakres stron od: 413
  Zakres stron do: 417
  PBN: 691948
  Słowa kluczowe: "Injury, Maxillofacial"@en

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Aleksander Jatowtt, Jarosław Maśliński, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: Physical fitness 11-12 years boys who train judo and those who do not practise sport
  Tytuł źródła: Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports
  Rok wydania: 2015
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 11
  Zakres stron od: 41
  Zakres stron do: 46
  PBN: 718847

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Wojciech Idzikowski
  Tytuł: Definiowanie kultury organizacyjnej i marki jako fundament do wprowadzenia zarządzania wartością klienta w organizacji
  Tytuł źródła: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
  Rok wydania: 2015
  ISSN: 1899-3192
  Zakres stron od: 71
  Zakres stron do: 80
  Numer DOI: 10.15611/pn.2015.400.06
  PBN: 719193
  Słowa kluczowe: "Cultures, Organizational"@en , "Brandt"@pl , "marka"@pl , "kultura organizacyjna"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Janusz Sobecki
  Tytuł: Application of the Augmented Reality in prototyping the educational simulator in sport - the example of judo
  Tytuł źródła: Journal of Physics: Conference Series
  Rok wydania: 2016
  Numeracja (rocznik, numer, zeszyt, część): 710
  Zakres stron od: 1
  Zakres stron do: 8
  Numer DOI: 10.1088/1742-6596/710/1/012016
  PBN: 728202

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Wojciech Idzikowski
  Tytuł: Ocena wartości sił sprzedaży: analiza case study w branży sportowej
  Rok wydania: 2016
  Zakres stron od: 402
  Zakres stron do: 413
  PBN: 728376

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Zbigniew Piepiora, Kazimierz Witkowski
  Tytuł: The safety engineering of mass sports events - the model of emergency management of logistics processes with using of advanced technologies (Augmented Reality, GPS i ICT)
  Rok wydania: 2016
  Zakres stron od: 484
  Zakres stron do: 489
  Numer DOI: 10.2991/icca-16.2016.114
  PBN: 728843
  Słowa kluczowe: "ICT"@pl

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński, Zbigniew Piepiora
  Tytuł: The organizational cyberspace - E-trainerism. The model of advanced ICT and augmented reality in sports enterprises
  Rok wydania: 2015
  Zakres stron od: 449
  Zakres stron do: 463
  PBN: 728946

 • Autorzy: Wojciech Cieśliński
  Tytuł: Cyberspace of enterprises - Polish enterprises' development model-process orientation
  Tytuł źródła: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
  Rok wydania: 2016
  ISSN: 1899-3192
  Zakres stron od: 72
  Zakres stron do: 81
  Numer DOI: 10.15611/pn.2016.421.06
  PBN: 738670
  Słowa kluczowe: "efektywność organizacji"@pl , "orientacja procesowa"@pl
Participation in scientific projects
 • Nazwa projektu naukowego: Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw
  Pełniona funkcja: Kierownik
  Jednostka przyznająca grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu/Zakład Organizacji i Zarządz.
  Nazwa zadania badawczego: Diagnoza dojrzałości procesowej przedsiębiorstw
  Rok rozpoczęcia projektu: 2008
  Rok zakończenia projektu: 2011
  Rodzaj produktu: Ekspertyza
  Opis aplikacji produktu: Zaprojektowanie aplikacji " Platforma treningu procesowego" www.bptraining2.pl
  Zasięg oddziaływania aplikacji produktu: Kraj
  Nazwa podmiotu potwierdzającego aplikację: Rafako, Tester, Urzędy Skarbowe, Kluby Sportowe
  Adres podmiotu potwierdzającego aplikację: Kraj
  Forma prawna przekazania produktu: umowa wdrożeniowa
  Dyscyplina: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
  Finansowanie: Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki

 • Nazwa projektu naukowego: Wdrożenie mobilnego systemu ICT do klubów sportowych
  Pełniona funkcja: Kierownik
  Jednostka przyznająca grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu/Zakład Organizacji i Zarządz.
  Rok od: 2013
  Rok do: 2016
  Nazwa zadania badawczego: Opracowanie prototypu mobilnego systemu komunikacyjno-informatycznego
  Rok rozpoczęcia projektu: 2013
  Rok zakończenia projektu: 2016
  Rodzaj produktu: Oprogramowanie
  Opis aplikacji produktu: prototyp mobilnego systemu komunikacji w KS AZS-AWF Wrocław
  Zasięg oddziaływania aplikacji produktu: krajowy
  Nazwa podmiotu potwierdzającego aplikację: AZS-AWF Wrocław
  Adres podmiotu potwierdzającego aplikację: Paderewskiego 35
  Forma prawna przekazania produktu: umowa licencji
  Dyscyplina: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
  Finansowanie: Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki

 • Nazwa projektu naukowego: Zaprojektowanie prototypu trenażera dla judo z zastosowanie augmented reality
  Pełniona funkcja: wykonawca
  Jednostka przyznająca grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu/Zakład Organizacji i Zarządz.
  Rok od: 2014
  Rok do: 2016
  Nazwa zadania badawczego: Definiowanie i projektowanie oraz przeprowadzenie eksperymentu w zakresie funkcjonalności technologii rozszerzonej rzeczywistości
  Rok rozpoczęcia projektu: 2014
  Rok zakończenia projektu: 2016
  Rodzaj produktu: Technologia
  Opis aplikacji produktu: Prototyp trenażera edukacyjnego dla judo z zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality)
  Zasięg oddziaływania aplikacji produktu: Świat
  Nazwa podmiotu potwierdzającego aplikację: AZS AWF Wrocław, Rafał Kubacki
  Adres podmiotu potwierdzającego aplikację: Paderewskiego
  Dyscyplina: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
  Finansowanie: Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki

 • Nazwa projektu naukowego: Trenadżeryzm
  Pełniona funkcja: Kierownik
  Jednostka przyznająca grant: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu/Zakład Organizacji i Zarządz.
  Rok od: 2010
  Rok do: 2011
  Nazwa zadania badawczego: Trenadżeryzm
  Rok rozpoczęcia projektu: 2010
  Rok zakończenia projektu: 2011
  Rodzaj produktu: Ekspertyza
  Opis aplikacji produktu: Prototyp doskonalenie kadr "TRENADŻERYZM" z zastosowaniem elementów szkolenia sportowego (teorii treningu sportowego)
  Zasięg oddziaływania aplikacji produktu: Świat
  Nazwa podmiotu potwierdzającego aplikację: AZS-AWF Wrocław
  Adres podmiotu potwierdzającego aplikację: Paderewskiego 35
  Forma prawna przekazania produktu: umowa wdrożeniowa
  Dyscyplina: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
  Finansowanie: Inne programy

 • Nazwa projektu naukowego: Wdrażanie systemów jakości
  Pełniona funkcja: Kierownik
  Jednostka przyznająca grant: Dolnośląska Izba Gospodarcza
  Nazwa zadania badawczego: Szkolenia, doradztwo oraz wdrożenia systemów jakości-podejście procesowe
  Rok rozpoczęcia projektu: 2006
  Rok zakończenia projektu: 2008
  Rodzaj produktu: Procedura
  Opis aplikacji produktu: Wdrożenie ISO 9001:2008
  Zasięg oddziaływania aplikacji produktu: Kraj
  Nazwa podmiotu potwierdzającego aplikację: Przedsiębiorstwa małe i średnie z Dolnegośląska
  Dyscyplina: dziedzina nauk humanistycznych / nauki o zarządzaniu (2011)
  Finansowanie: Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej

 • Nazwa projektu naukowego: Mobilne aplikacja do grywalizacji w zarządzaniu dostępnością i aktywnością ruchową dzieci i młodzieży
  Pełniona funkcja: Kierownik
  Jednostka przyznająca grant: Politechnika Wrocławska
  Rok od: 2018
  Opis aplikacji produktu: projekt w przygotowaniu w programie TANGO (NCN, NCBIR)
  Dyscyplina: dziedzina nauk humanistycznych / nauki o zarządzaniu (2011)

 • Nazwa projektu naukowego: E-Science +PL
  Pełniona funkcja: Koordynator merytoryczny zadania nr 5
  Jednostka przyznająca grant: Politechnika Wrocławska
  Rok od: 2017
  Nazwa zadania badawczego: Digitalizacja zasobów naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
  Rok rozpoczęcia projektu: 2017
  Rok zakończenia projektu: 2019
  Rodzaj produktu: Technologia
  Opis aplikacji produktu: cyfryzacja: e-produkt, e-eksperci, e-archiwa, e-biblioteka
  Zasięg oddziaływania aplikacji produktu: Kraj
  Nazwa podmiotu potwierdzającego aplikację: AWF Wrocław
  Forma prawna przekazania produktu: umowa wdrożeniowa
  Dyscyplina: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
  Finansowanie: Projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej
Subjects taught at university
 • Zarządzanie kadrami

 • Zarządzanie

 • Coaching

 • Marketing

 • Zarządzanie procesowe produkcją

 • Zarządzanie projektami

 • Zarządzanie wiedzą

 • Metody i Techniki Zarządzania

 • Zarządzanie procesami w klubach sportowych

 • Metody i Techniki Zarządzania
Taught instructor courses
 • Nazwa kursu: Zarządzanie jakością
  Organizator kursu: TNOiK

 • Nazwa kursu: Zarządzanie procesami
  Organizator kursu: CMG

 • Nazwa kursu: ISO w KS
  Organizator kursu: Fundacja

 • Nazwa kursu: Zarządzanie
  Organizator kursu: UE Wrocław

 • Nazwa kursu: Przedsiębiorczość
  Organizator kursu: Fundacja

 • Nazwa kursu: BPMN
  Organizator kursu: Proo

 • Nazwa kursu: trener klasy mistrzowskiej-zarządzanie
  Organizator kursu: AWF Wrocław
Qualifications
 • Typ kwalifikacji: Trening - grupy otwarcia
  Opis: Udział w grupach otwarcia dla nauczycieli pod kierunkiem prof. Wojciecha Eichelbergera, Warszawa, 2000 r.

 • Typ kwalifikacji: Trening twórczości-heurystyczny
  Opis: Udział w seminariach edukacyjno-naukowych (2 tyg.) w zakresie myślenia heurystycznego pod kierunkiem prof. Edwarda Nęcki.

 • Typ kwalifikacji: Szkoła Heurystyki Gospodarczej
  Opis: Aktywizacja inteligencji katolickiej w obszarze aktywności twórczej i przedsiębiorczości, pod kierunkiem św. pamięci ks. prof. Józefa Majki, Wrocław, 1987-1989.

 • Typ kwalifikacji: Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie UE Wrocław
  Opis: Temat pracy dyplomowej : "Model zastosowania metod heurystycznych w usprawnianiu organizacji". Promotor dr Barbara Skobicka

 • Typ kwalifikacji: Trener judo II DAN, II Kl.

 • Typ kwalifikacji: Trener biznesu
  Opis: Szkolenia i doradztwo biznesowe

 • Typ kwalifikacji: Pobyt studyjny w Austrii
  Opis: Stypendium Austriackiego Ministerstwa Nauki

 • Typ kwalifikacji: Studia Podyplomowe Komunikacja w Organizacji
  Opis: Tytuł pracy dyplomowej; " Komunikacja społeczna w organizacji sportowej", 1993 pod opieką prof. Andrzeja w./

 • Typ kwalifikacji: AWF Wrocław
  Opis: trener judo, mgr wf
Cooperation with other entities
 • Nazwa podmiotu: Ośrodki Sportu i Rekreacji
  Zakres: organizacja i zarządzanie, zarządzanie projektami unijnymi

 • Nazwa podmiotu: Kluby Sportowe
  Zakres: organizacja i zarządzanie, streamowanie procesów, nowe technologie informatyczne

 • Nazwa podmiotu: PKD Polskie Konsorcjum Doradcze
  Zakres: projekty unijne i przedakcesyjne

 • Nazwa podmiotu: Naczelna Organizacja Techniczna
  Rok od: 2010
  Zakres: projekty unijne

 • Nazwa podmiotu: TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA
  Rok od: 1989
  Zakres: Doradztwo i szkolenia biznesowe, projekty unijne

 • Nazwa podmiotu: Politechnika Wrocławska
  Rok od: 2015
  Zakres: Współpraca w projekcie badawczo-rozwojowym

 • Nazwa podmiotu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Rok od: 1987
  Zakres: merytoryczny, projektowy, komercyjny
Protection law
 • Rok: 2016
  Opis: licencja na mobilny system komunikowania się i monitorowania procesów w KS AZS-AWF Wrocław

 • Rok: 2017
  Opis: licencja na prototyp trenażera edukacyjnego z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości
Cooperation with reputable centers
 • Nazwa instytucji/jednostki: Politechnika Poznańska
  Opis: edukacja dla przedsiębiorczości

 • Nazwa instytucji/jednostki: PAN-Instytut Naukoznawstwa i Prakseologii
  Opis: konwersatoria prakseologiczne

 • Nazwa instytucji/jednostki: Nysa
  Opis: edu

 • Nazwa instytucji/jednostki: Zielona Góra
  Opis: edu

 • Nazwa instytucji/jednostki: Wałbrzych
  Opis: edu

 • Nazwa instytucji/jednostki: UE Wrocław
  Opis: e-rehabilitacja

 • Nazwa instytucji/jednostki: Politechnika Wrocławska
  Opis: kokpit menedżera ruchu drogowego

 • Nazwa instytucji/jednostki: Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
  Opis: trening heurystyczny

 • Nazwa instytucji/jednostki: AWF Wrocław
  Opis: Digitalizacja zasobów naukowych uczelni

 • Nazwa instytucji/jednostki: Paisley Szkocja
  Opis: system science

 • Nazwa instytucji/jednostki: Uniwersytet w Lizbonie
  Opis: psychologia sportu

 • Nazwa instytucji/jednostki: Instytut Goethego w Wiedniu
  Opis: nauka kultury i języka niemieckiego
Functions in journal
 • Tytuł czasopisma: Business Informatics
  Pełniona funkcja: recenzent, redaktor tematyczny
  Od roku: 2016

 • Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej
  Pełniona funkcja: Recenzent
  Od roku: 2014

 • Tytuł czasopisma: Wiadomości statystyczne
  Pełniona funkcja: recenzent
  Od roku: 2017
Application of research results
 • Nazwa podmiotu: AZS-AWF Wrocław
  Opis:

  Prototyp systemu informatycznego dla klubu


  Rok: 2016

 • Nazwa podmiotu: Rafako S.A.
  Opis:

  wdrożenie podejścia procesowego,
  wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością
  wdrożenie systemu BaaN 2


  Rok: 2002

 • Nazwa podmiotu: HUTMEN S.A.
  Opis:

  wdrożenie podejścia procesowego,
  wdrożenie BSC


  Rok: 2004

 • Nazwa podmiotu: Urzędy Skarbowe
  Opis:

  wdrożenie ISO


  Rok: 2006

 • Nazwa podmiotu: Izby Skarbowe
  Opis:

  wdrożenie ISO


  Rok: 2006
Research stays
 • Dyscyplina: dziedzina nauk technicznych (2011)
  Nazwa ośrodka: Paisley
  Adres ośrodka: Paisley Szkocja
  Data rozpoczęcia wizyty: 1993-06-15
  Data zakończenia wizyty: 2003-07-26
  Dodatkowe informacje: System Science- nauki systemowe w zarządzaniu
  Rodzaj jednostki (notowana w Academic Ranking): Uniwersytet
  Kraj: Szkocja

 • Dyscyplina: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
  Nazwa ośrodka: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Data rozpoczęcia wizyty: 2000-10-01
  Dodatkowe informacje: seminaria naukowe na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów
  Rodzaj jednostki (notowana w Academic Ranking): UE
  Kraj: Polska

 • Dyscyplina: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
  Nazwa ośrodka: Politechnika Wrocławska
  Data rozpoczęcia wizyty: 2011-11-15
  Dodatkowe informacje: projekty unijne, NCN, PO PC, NCBiR
  Rodzaj jednostki (notowana w Academic Ranking): Wydział Informatyki
  Kraj: Polska

 • Dyscyplina: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
  Nazwa ośrodka: Polska Akademia Nauk
  Data rozpoczęcia wizyty: 2000-01-07
  Data zakończenia wizyty: 2010-01-07
  Dodatkowe informacje: Instytut Prakseologii i Naukoznawstwa, "Konwersatoria prakseologiczne"
  Rodzaj jednostki (notowana w Academic Ranking): PAN
  Kraj: Polska

 • Dyscyplina: dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo (2011)
  Nazwa ośrodka: Instytut Goethego w Wiedniu
  Adres ośrodka: Austria-Wiedeń
  Data rozpoczęcia wizyty: 2003-07-01
  Data zakończenia wizyty: 2003-10-01
  Dodatkowe informacje: kultura języka niemieckiego
  Rodzaj jednostki (notowana w Academic Ranking): Instytut Gothego w Wiedniu
  Kraj: Austria
Research results commercialisation
 • Rok: 2005
  Opis: Wdrożenie podejścia procesowego oraz systemów ISO

 • Rok: 2016
  Opis: Udostępnienie bezpłatnej licencji mobilnego systemu ICT, dla KS.AZS-AWF Wrocław
Conferences
 • Nazwa: Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania w Sporcie
  Opis: Konferencja miała trzy edycje pod kierunkiem, św. pamięci dr Zbigniewa Lachowicza, pracownika AWF Wrocław.
  Rok: 1987

 • Nazwa: Kongres Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
  Opis: Cyklicznie, co cztery lata pod kierunkiem Prezesów TNOiK, ostatni pod kierunkiem Prezesa Leszka Kiełtyki.
  Rok: 2015

 • Nazwa: The Journal of American Academy of Business, Cambridge
  Opis: Cykliczne konferencje organizowane przez The Journal of American Academy of Business, Cambridge, na całym świecie. Tokio 2014.
  Rok: 2014

 • Nazwa: Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacynym: organizacje, projekty, procesy
  Opis: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2017 r. pod kierunkiem, prof. Pawła Cabały i Małgorzaty Tyrańskiej
  Rok: 2017

 • Nazwa: 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy
  Opis: Toruń, Poland, 22-23 June 2017 / ed. by Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka Adres wydawniczy: Toruń : Institute of Economic Research; Polish Economic Society, 2017
  Rok: 2017

 • Nazwa: Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku
  Opis: Konferencja organizowana cyklicznie przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Piotra Grajewskiego oraz prof. Haliny Czubasiewicz.
  Rok: 2016

 • Nazwa: The 4th International Conference on Science & Engineering in Mathematics, Chemistry and Physics 2016 (ScieTech 2016); Bali, Indonesia, 30-31.01. 2016 r.
  Opis: Cykliczna konferencja organizowana przez "ScieTech" na całym świecie.
  Rok: 2016

 • Nazwa: The Third European Network Intelligence Conference
  Opis: Konferencja cykliczna organizowana przez ENIC w całym świecie.
  Rok: 2016

 • Nazwa: The Third European Network Intelligence Conference
  Opis: Konferencja cykliczna organizowana przez ENIC w całym świecie.
  Rok: 2016

 • Nazwa: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem: uwarunkowania, trendy, perspektywy
  Opis: Konferencja organizowana przez TNOiK oraz Dom Organizatora w Toruniu.
  Rok: 2016

 • Nazwa: 18th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference
  Opis: Cykliczna, międzynarodowa konferencja organizowana przez EBES na całym świecie.
  Rok: 2016

 • Nazwa: International Conference on Intelligent Control and Computer Application (ICCA 2016): Zhengzhou, China; January
  Opis: Cykliczna konferencja organizowana przez ICCA w różnych ośrodkach na całym świecie
  Rok: 2016

 • Nazwa: Human Computer Interaction
  Opis: Cykliczna konferencja poświęcona problemom informatycznym w zarządzaniu, organizowana przez Uniwersytet w Gdańsku pod. Kierunkiem prof. Bernarda Kubiaka.
  Rok: 2002

 • Nazwa: Seminaria naukowe - doktorancko habilitacyjne
  Opis: Cykliczne seminaria dla doktorantów i osób będących w procedurze habilitacyjnej od 2011 roku pod kierunkiem; prof. Kazimierza Perechudy, prof. Wojciecha Cieślińskiego i prof. Iwony Chomiak-Orsy.
  Rok: 2011

 • Nazwa: Advanced business models
  Opis: Cykliczne seminaria naukowe organizowane przez Katedrę Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu, pod kierunkiem prof. Kazimiera Perechudy i prof. Iwony Chomiak-Orsy.
  Rok: 2015

 • Nazwa: Biznes i media w zarządzaniu
  Opis: Cykliczna konferencja organizowana przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej pod kierunkiem prof. Leszka Kiełtyki.
  Rok: 2014

 • Nazwa: Wiedza i informacja w akceleracji biznesu
  Opis: Cykliczna konferencja organizowana przez Politechnikę Częstochowską, Wydział Zarządzania, pod. kierunkiem prof. Doroty Jelonek.
  Rok: 2015

 • Nazwa: Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami
  Opis: Cykliczna konferencja organizowana przez Politechnikę Częstochowską pod kierunkiem prof. Leszka Kiełtyki
  Rok: 2015

 • Nazwa: Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania
  Opis: Cyklicznie organizowana przez ośrodki akademickie reprezentujące nauki ekonomiczne co dwa lata.
  Rok: 2014

 • Nazwa: Zarządzanie strategiczne
  Opis: Cykliczna konferencja organizowana przez WWSzZiP w Wałbrzychu, pod kierunkiem śp. prof. Rafała Krupskiego.
  Rok: 2014

 • Nazwa: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu.
  Opis: Cykliczna konferencja UE Katowice.
  Rok: 2013

 • Nazwa: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji
  Opis: Cykliczna konferencja organizowana przez Politechnikę Opolską pod kierunkiem prof. Knosali.
  Rok: 2013

 • Nazwa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość w Sporcie".
  Opis: Cykliczna konferencja organizowana przemiennie przez AWF Wrocław i UMK w Toruniu od 2010 roku.
  Rok: 2013

 • Nazwa: I Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią.
  Opis: I Forum Informatyczne dotyczące zarządzania Uczelnią
  Rok: 2012

 • Nazwa: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych".
  Opis: Uczestnictwo w konferencji podyktowane było problemami organizacji usług w zakresie aktywności ruchowej adaptacyjnej, wskazując na nieliniowość tych procesów.
  Rok: 2012

 • Nazwa: Polski Kongres Filozoficzy
  Opis: Cyklicznie organizowane spotkanie środowisk naukowych zajmujących się problematyką naukową różnych dyscyplin naukowych z perspektywy filozoficznej.
  Rok: 2012

 • Nazwa: Przedsiębiorczość - natura i atrybuty
  Opis: Cykliczna konferencja organizowana przez PWSZ w Tarnobrzegu
  Rok: 2012

 • Nazwa: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań: księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego
  Opis: Konferencja cykliczna dotycząca szeroko rozumianej restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie transformacji ustrojowej polskiej gospodarki zapoczątkowanej przez prof. Balcerowicza.
  Rok: 2011

 • Nazwa: Zmiana warunkiem sukcesu : przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw: XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Wojanów, 04-06 grudnia, 2011 r.
  Opis: Cykliczna konferencja (od 1997 roku) organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania pod kierunkiem najpierw prof. Jana Skalika, obecnie prof. Grzegorza Bełza. Autor brał udział od początku, czy w dwudziestu konferencjach.
  Rok: 2011
Awards and honorary mentions
 • Nazwa: Nagroda Rektora
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: wyróżnienie
  Opis: praca naukowo-dydaktyczna

 • Nazwa: Nagroda Rektora AWF Wrocław
  Zajęte miejsce lub wyróżnienie: wyróżnienie
  Opis: opracowanie projektu i wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001;2008, funkcja - Pełnomocnik Rektora ds. Jakości
Scientific society Nazwa: TNOiK
Pełniona funkcja: Prezes o/Wrocław
Rok rozpoczęcia: 1987
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Deponent: Wojciech Cieslinski
Data udostępnienia : 07-01-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Citation

Copied

Doświadczenie eksperckie - Wojciech Cieśliński. [ekspert] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Expert photo