REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/19724

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19724

Resource type: thesis

Zastosowanie metod dopasowania i modeli deformacyjnych do analizy statycznych i ruchomych obrazów medycznych

View

Resource metadata

Title Zastosowanie metod dopasowania i modeli deformacyjnych do analizy statycznych i ruchomych obrazów medycznych
Title variant: The application of registration methods and deformable models to static and dynamic medical image analysis
Persons Authors: Michał Chlebiej
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Głównym celem pracy było opracowanie metody umożliwiającej dokładną rekonstrukcję ruchu lewej komory serca na podstawie obrazów ultrasonograficznych 4D. Praca zawiera również przegląd metod poprawy jakości, segmentacji i dopasowywania obrazów medycznych. (Polish)
Description in another language: The main goal of this work was to develop a method for reconstruction of left ventricle motion from 4D echocardiographic images. The thesis includes a review of medical image enhancement, segmentation and registration methods. (English)
Keywords "tomografia komputerowa"@pl, "serce"@pl, "optymalizacja"@pl, "dopasowywanie obrazów"@pl, "obrazowanie medyczne"@pl, "rezonans magnetyczny"@pl, "analiza ilościowa"@pl, "funkcja podobieństwa"@pl, "nieliniowe przekształcenia"@pl, "image registration"@en, "obrazy medyczne"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2007
Number of pages: 211
Supervisor: Piotr Stanisław Bała
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Justyna Kupczak
Availability date: 02-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Michał Chlebiej. Zastosowanie metod dopasowania i modeli deformacyjnych do analizy statycznych i ruchomych obrazów medycznych. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zapalenie mięśnia sercowego u psa (764/13 HE 400x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Kardiomiopatia rozstrzeniowa u psa (588/14 Mt 100x)

Izabela Janus, histopathological preparation - animal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria (2018)

Mięsień sercowy - wstawki

histological preparation - human, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

See more