REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/407

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/407

Resource type: book

Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym

View

Resource metadata

Title Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym
Persons Authors: Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa
Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Rokita A., Rzepa T. (2005). Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym, AWF, Wrocław. (Polish)
Keywords "wychowanie fizyczne"@pl, "matematyka"@pl, "rozwój dzieci"@pl, "język polski"@pl, "Kultura fizyczna"@pl, "edukacja"@pl, "nauczanie zintegrowane"@pl, "szkoła podstawowa"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo AWF Wrocław
Time of publication: 2005
Number of pages: 106
ISBN: 83-89156-32-6
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Sara Wawrzyniak
Availability date: 29-11-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Andrzej Rokita, Tadeusz Rzepa. Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Topologia form strukturalnych: naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze

Romuald Tarczewski, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1927 r., nr 19 (Październik)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Sokół 1906 nr 9

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 29: Przykłady wybranych funkcji i granic dla tych funkcji

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1887 r., nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

See more