REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/4358

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/4358

Resource type: 3D, photo360

Przekładnik prądowy - Chmura punktów

View

Resource metadata

Title Przekładnik prądowy - Chmura punktów
Title variant: Przełącznik prądu elektrycznego
Persons Authors: Tomasz Jasica
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Eksponat Muzeum Politechniki Wrocławskiej zarejestrowany w inwentarzu pod numerem MPWr_I29_1660 Przekładnik prądowy.
Urządzenie elektryczne pozwalające na pomiar dużych natężeń prądu miernikami o mniejszych zakresach pomiarowych. (Polish)
Keywords "przekładnik"@pl, "przekładnik prądowo-napięciowo"@pl, "przekładnik prądowy"@pl, "prąd elektryczny"@pl, "transformator"@pl, "amperomierze"@pl, "przełącznik prądu"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2017
Scanner or camera model: Smarttech Scan 3D DUAL VOLUME
Software used: Geomagic Wrap 2015
Place of object creation: Przemyśl
Time of object creation: 1974
Producer of scanned object: FANINA Przemyśl
Object material: metal
Real object width: 170 mm
Real object height: 110 mm
Real object depth: 120 mm
Location: Muzeum Politechniki Wrocławskiej
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Kamila Kopańska
Availability date: 20-03-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tomasz Jasica. Przekładnik prądowy - Chmura punktów. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Mostek tensometryczny

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Miliweberomierz

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Opornica

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Przegląd Elektrotechniczny. 1933, Rok XV, Zeszyt 6

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Aparat Casagrande

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Smarownica - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

See more