REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/46484

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46484

Resource type: educational material

Rola i zadania systemu operacyjnego

View

Resource metadata

Title Rola i zadania systemu operacyjnego
Persons Authors: Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz
Cocreators: Przemysław Błasiak (Reviewer), Katarzyna Strzelecka (Reviewer), Agnieszka Ochman (Reviewer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zagadnienie "Rola i zadania systemu operacyjnego" opracowane zostało w ramach kursu "Technologie Informacyjne" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. W zagadnieniu omówiono czym jest system operacyjny, zarządzanie procesorem oraz przedstawiono podstawowe systemy operacyjne. (Polish)
Keywords "oprogramowanie"@pl, "przetwarzanie dokumentów"@pl, "technologia informacyjna"@pl, "komputer"@pl, "system operacyjny"@pl, "linuks"@pl, "Ms Windows"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: students, pupils
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Series name: Technologie Informacyjne - Plik wsadowy
Numbering: 28
Number of pages: 5
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Józef Rak
Availability date: 08-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz. Rola i zadania systemu operacyjnego. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Translatory i kompilatory

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Komputerowy system wspomagania podejmowania decyzji w placówce naukowo - badawczej (RB-1993-26)

Kazimierz Mańczak, Grażyna Szkatuła, Sławomir Zadrożny, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Komputerowe przetwarzanie wiedzy. Kolekcja prac 2012/2013 pod redakcją Tomasza Kubika

book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Applied mathematics - part 11: Nonlinear Alebra

Marek Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)

Andrzej Partyka, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more