REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82699

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82699

Resource type: article, chapter

Komputerowy system wspomagania podejmowania decyzji w placówce naukowo - badawczej (RB-1993-26)

View

Resource metadata

Title Komputerowy system wspomagania podejmowania decyzji w placówce naukowo - badawczej (RB-1993-26)
Persons Authors: Kazimierz Mańczak, Grażyna Maria Szkatuła, Sławomir Piotr Zadrożny
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca opisuje zmiany jakie wprowadzono w systemie REZULTATY w 1993 roku. Głównym zadaniem było skonstruowanie sieciowej wersji systemu i zapewnienie bezkolizyjnego i jednoczesnego dostępu do odpowiednich baz danych przez wielu użytkowników. Umożliwiono w ten sposób również na dostęp do systemu dla pracowników spoza danych zakładów, jednak w odpowiednio ograniczonym zakresie. Dodano również obsługę polskich liter. Praca opisuje szczegóły implementacyjne rozwiązania. (Polish)
Keywords "REZULTATY system"@en, "system sieciowy"@en, "computer decision support system"@en, "oprogramowanie"@pl, "network system"@en, "system REZULTATY"@pl, "documentation"@en, "komputerowy system wspomagania decyzji"@pl, "software"@pl, "dokumentacja"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1993-26
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1993
From page: 1
To page: 40
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Kazimierz Mańczak, Grażyna Maria Szkatuła, Sławomir Piotr Zadrożny. Komputerowy system wspomagania podejmowania decyzji w placówce naukowo - badawczej (RB-1993-26). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Uczenie maszynowe na podstawie przykładów w przypadku błędów w danych

Grażyna Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Algorytm dla zadania najtańszej drogi ograniczeń (PN-1980-10)

Wiktor Olinger, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more