REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74666

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74666

Resource type: article, chapter

Analiza założeń w modelach regresji nieliniowej (PN-1987-06)

View

Resource metadata

Title Analiza założeń w modelach regresji nieliniowej (PN-1987-06)
Persons Authors: Piotr Staniewski, Krzysztof Safteruk
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy porównano występujące w literaturze różne warunki zapewniające zgodność i asymptotyczną normalność estymatorów parametrów w modelach nieliniowych statycznych z addytywnymi zakłóceniami. Rozpatrywano tylko estymatory najmniejszej sumy kwadratów. (Polish)
Keywords "consistency of estimator"@en, "least squares estimator"@en, "addytywne zakłócenia"@pl, "additive disturbances"@en, "estymator najmniejszych kwadratów"@pl, "Nonlinear Model"@en, "model nieliniowy"@pl, "asymptotyczna normalność"@pl, "asymptotic normality"@en, "zgodność estymatorów"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1987-06
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1987
From page: 1
To page: 36
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Piotr Staniewski, Krzysztof Safteruk. Analiza założeń w modelach regresji nieliniowej (PN-1987-06). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Identyfikacja modeli nieliniowych przy brakujących obserwacjach (PD-1986-05)

Elżbieta Kowalska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Biblioteka testów statystycznych Teslib dla komputera SM4 (PN-1983-07)

Piotr Staniewski, Donata Kajdańska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Badanie symulacyjne estymatora Jamesa-Steina parametrów modelu liniowego (PN-1987-05)

Piotr Staniewski, Donata Kajdańska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

See more