Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda regresji nieliniowej z algorytmem Marquardt`a (RENM) (PN-1988-09-18)

Lucyna Bogdan, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Identyfikacja modeli nieliniowych przy brakujących obserwacjach (PD-1986-05)

Elżbieta Kowalska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Statystyczna optymalizacja systemów magazynowych symulowanych na maszynie cyfrowej. (PD-1973-06)

Piotr Staniewski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda regresji nieliniowej dla funkcji częściowo liniowej względem parametrów (RENL) (PN-1988-09-21)

Roman Weinfeld, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Biblioteka testów statystycznych Teslib dla komputera SM4 (PN-1983-07)

Piotr Staniewski, Donata Kajdańska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Badanie symulacyjne estymatora Jamesa-Steina parametrów modelu liniowego (PN-1987-05)

Piotr Staniewski, Donata Kajdańska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Systemy eksperckie i ich zastosowanie do rozwoju infrastruktury (RB-1996-77)

Joanna Malicka-Wąsowska, Piotr Staniewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda regresji nieliniowej z algorytmem Powella (RENP) (PN-1988-09-20)

Wanda Arczewska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Biblioteka programów IDMOST do identyfikacji modeli statystycznych (PN-1987-03)

Elżbieta Kowalska, Piotr Staniewski, Roman Weinfeld, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Estymacja parametrów modeli nie liniowych przy niekompletnych obserwacjach (PN-1986-02)

Elżbieta Kowalska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)