REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73817

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73817

Resource type: article, chapter

Biblioteka testów statystycznych Teslib dla komputera SM4 (PN-1983-07)

View

Resource metadata

Title Biblioteka testów statystycznych Teslib dla komputera SM4 (PN-1983-07)
Persons Authors: Piotr Staniewski, Donata Kajdańska
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca zawiera opis realizacji programowej na kompute­rze SM4 siedmiu nieparametrycznych testów statystycznych: testu zgodności chi-kwadrat, serii, znaków, Kołmogorowa, Wilcoxona jedno- i dwupróbkowy oraz Siegela-Tukey'a. Prócz testów opisano program obliczający ocenę Hodgesa-Lehmana mediany rozkładu symetrycznego i przedział ufności dla tej oceny. (Polish)
Keywords "median estimation"@en, "estymacja mediany"@pl, "statystyczne testy nieparametryczne"@pl, "statistical nonparametric tests"@en, "software"@pl, "oprogramowanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1983-07
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1983
From page: 1
To page: 56
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Piotr Staniewski, Donata Kajdańska. Biblioteka testów statystycznych Teslib dla komputera SM4 (PN-1983-07). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Open Academy

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Systemy eksperckie i ich zastosowanie do rozwoju infrastruktury (RB-1996-77)

Joanna Malicka-Wąsowska, Piotr Staniewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

See more