REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/81905

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/81905

Resource type: dataset, database

Analiza zmiany kąta zwilżania pod wpływem selektywnego wyładowania barierowego na podłożu ceramicznym

View

Resource metadata

Title Analiza zmiany kąta zwilżania pod wpływem selektywnego wyładowania barierowego na podłożu ceramicznym
Persons Authors: Witold Nawrot
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera:
A. Surowe wyniki (metadane) pomiarów kątów zwilżania przy użyciu goniometru PGX. Pomiary zostały wykonane zgodnie z procedurą opisaną w publikacji Nawrot et al. "Biomaterial Embedding Process for Ceramic-Polymer Microfluidic Sensors", Sensors 20 (6), 2020 (DOI: 10.3390/s20061745):
BOW1.dat, BOW2.dat - pomiar zwilżalności kropel wody poza obszarem wyładowania, przed modyfikacją;
BOD.dat - pomiar zwilżalności kropel dijodometanu poza obszarem wyładowania, przed modyfikacją;
BIW1.dat, BIW2.dat - pomiar zwilżalności kropel wody wewnątrz obszaru wyładowania, przed modyfikacją;
BID.dat - pomiar zwilżalności kropel dijodometanu wewnątrz obszaru wyładowania, przed modyfikacją;
AOW1.dat, AOW2.dat - pomiar zwilżalności kropel wody poza obszarem wyładowania, po modyfikacji;
AOD.dat - pomiar zwilżalności kropel dijodometanu poza obszarem wyładowania, po modyfikacji;
AID.dat - pomiar zwilżalności kropel dijodometanu wewnątrz obszaru wyładowania, po modyfikacji;
Dla wody, kąt zwilżania wewnątrz obszaru wyładowania, po modyfikacji był niemierzalny.
B. Fotografie przykładowych kropel.
C. Fotografie elektrod i odpowiadających im kształtów selektywnego wyładowania barierowego:
Electrode view.jpg - widok elektrody użytej do pomiarów kąta zwilżania
Electrode during discharge.jpg - w/w elektroda w trakcie wyładowania
Logo view.jpg - elektroda w formie złożonego kształtu - napis TFML WUST
Logo during discharge.jpg - w/w elektroda w trakcie wyładowania (Polish)
Keywords "zwilżalność powierzchni"@pl, "pomiar"@pl, "wyładowanie barierowe"@pl, "modyfikacja powierzchni"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Resource language: Polish
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Witold Nawrot
Availability date: 04-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Witold Nawrot. Analiza zmiany kąta zwilżania pod wpływem selektywnego wyładowania barierowego na podłożu ceramicznym. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Miernik IMR-4

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Multimetr sygnaturowy

Piotr Wołowski, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Licznik energii elektrycznej

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Dane pomiarowe sygnałów EMG i MMG z przedramienia oraz informacje z rękawicy sensorycznej o interakcji z obiektem

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more